طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه ی انتقال دهنده ی الکترون

نویسندگانکریمی، قریشی
نشریهمجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۸
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران