آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

تعداد بازدید:۷۵۴۴۹
آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

فایل های مورد نیاز آموزش مجازی  آزمایشگاه فیزیک 2

دستورکار

فرمت

گزارش کار

به تفکیک هر ازمایش

دریافت فیلم

نام آزمایش-

دریافت فایل پاورپوینت  و اعداد آزمایش

شماره آزمایش

pdf 

Video(37M)

آشنایی با وسایل اندازه گیری*

0

pdf

Video(25M)

اندازه­ گیری مقاومت الکتریکی*

1

pdf

Video(12M)

مقاومت ویژه*

2

pdf

Video(28M)

ساخت ولت­متر و آمپرمتر با گالوانومتر*

3

pdf

Video(20M)

آموزش رسم نمودار آزمایش 4

اندازه­ گیری مقاومت درونی باطری، منبع تغذیه و ولت ­سنج*

4

pdf

Video(31M)

شارژ و تخلیه خازن*

5

pdf

Video(66M)

جدید

قوانین القا و ترانسفورماتورها

6

pdf

Video(46)

جدید

آشنایی با اسیلوسکوپ*

7

pdf

Video(36)

بررسی مدار R-R وR-C در جریان متناوب*

8

pdf

 

Video(42)

بررسی مدار R-L و R-L-C در جریان متناوب

9

pdf

 

Video(17)

تعیین ضریب خودالقایی سیم ­پیچ استوانه ­ای

10

 

 

 

تعیین ضریب گذردهی خلاء

11

pdf

Video

فیلم آموزش رسم نمودار ازمایش 12

اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین*

12

   

 

تحقیق قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی

13

   

 

رسم منحنی پسماند هسته آهنی با استفاده از اسیلوسکوپ

14

   

 

قانون القای فاراده

15

 

 

Video(7M)

رسم نمودار با اکسل

pdf

 

Video(12M)

خطاگیری

*: ویرایش جدید مهرماه 1401

دانلود فرمت گزارش کار

گزارش کار: فایل ورد  هر آزمایش پس از تکمیل و رسم نمودارهای مربوطه به ایمیل استاد درس فرستاده شود

 

آزمون کتبی:

تاریخ آزمون کتبی آزمایشگاه فیزیک 2 

 چهارشنبه مورخ1401/10/14 ساعت  16 برگزار می گردد

 

توضیحات

پروژه

 

با استفاده از آزمایش پل وتستون و یک گالوانومتر(قابل تهیه در بازار) یک دماسنج ساخته شود و فیلم نحوه ساخت آن ارسال گردد.

ساخت دماسنج

1

با توجه به آزمایش 3 و تهیه یک گالوانومتر یک آمپر متر و ولتمر با دو رنج طراحی و ساخته شود جزئیات طراحی و ساخت در یک فیلم  ارسال گردد.

ساخت آمپرمتر و ولتمتر عقربه ای

2

یک کیت الکترونیکی (مانند چشمک زن، دردگیرو ...) مونتاژ و نحوه عملکرد و ساخت آن توضیح داده شود

ساخت مدار الکترونیکی

3

یک یا چند مدار از ازمایش ها درنرم افزار(Matlab, ElectronicWorkbench,.....) شبیه سازی گردد و فیلم اموزش آن ارسال گردد

شبیه سازی

4

شبیه سازی های موجود در سایت های معتبر دریافت و فارسی سازی ، ویرایش و متناسب با آزمایش های آزمایشگاه بروزرسانی گردد

جستجو و  ویرایش

5

نحوه محاسبه جداول یکی از آزمایش ها برنامه نویسی(با کد دلخواه) گردد که فقط با وارد نمودن اعداد اندازه گیری شده نتایج استخراج و نمودار مربوطه رسم گردد

برنامه نویسی

6

جضور و غیاب

گزارش کار

آزمون  هماهنگ نهایی

پروژه (اختیاری)

نمره کل

2

8

10

0

20

2

8

10

2

22

 

 

 

 

 

سایت های مفید:

http://vlab.amrita.edu/?sub=1&brch=192

https://www.animations.physics.unsw.edu.au/
https://interactives.ck12.org/simulations/physics.html?gclid=Cj0KCQiA7OnxBRCNARIsAIW53B8cdqC8zOyq1YfpFVFkh43c81vdRw5q5GkazNzGnLwOJoLPCXdenzcaAvknEALw_wcB
https://www.animations.physics.unsw.edu.au/downloads.htm
http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/mech/indexer_mech.html
http://www.jameshedberg.com/physicsTeachRes.php
https://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/
http://www.surendranath.org/Apps.html
http://mars.gmu.edu/bitstream/handle/1920/2973/album-of-flash-animations.html?sequence=25&isAllowed=y

 

دانلود کل کتاب آزمایشگاه فیزیک 2