برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارآفرینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 14
مکان برگزاری پژوهشکده انرزی
منابع

مثال- تمرین

ویدئو

فایل اصلی

عنوان

 

-

-

pdf

تاریخچه و لزوم کارآفرینی

1

power

Film

power

طوفان فکری

2

Film

Film2

-

pdf

اصول 40 گانه تریز

3

مثال

Video 1

Video 2

pdf

مدل کسب و کار

4

 

Video

pdf

مدیریت کیفیت

5

 

Video

pdf

بازاریابی

6

مثال

Video

pdf

حفاظت ایده

7

مثال

تکلیف حسابداری

 

Video

pdf

حسابداری ساده   

8

عدم افشا

Video

pdf

مسائل حقوقی و ثبت شرکت

9

 

Video

pdf

حمایت مالی

10

شتابنده 1

شتابدهنده 2

Video

pdf

اشنایی با مراکز رشد دانش بنیان

11

 

   

مدیریت بر افراد

12

نمونه خام

Video

pdf

طرح کسب و کار1

13

 

Video

pdf

طرح کسب و کار2

14

طرح درس

یا مدبر النور

سرفصل درسکارآفرینیرشته­های فیزیک و فیزیک مهندسینیمسال دوم1400-1399

هفته

تاریخ کلاس

موضوعات مورد بحث

1

28/11/99

تاریخچه و لزوم کارآفرینی)معرفی و آشنایی)

2

5/12/99

کشف فرصت طوفان مغزی

3

12/12/99

تیم سازی تعریف ایده

4

19/12/99

بررسی خلاقیت و نو آوری در ایده پردازی

5

26/12/99

بررسی ایده های گروه ها

6

17/01/1400

بررسی اصول چهل گانه تریز به همراه مثال

7

24/01/1400

ایده پردازی و بهبود ایده

8

31/01/1400

چگونگی ثبت شرکت و ثبت اختراع

9

07/02/1400

بازاریابی

10

14/02/1400

تعطیل رسمی

11

21/02/1400

آشنایی با بوم مدل کسب و کار

12

28/02/1400

اشنایی با مسائل حقوقی مدیریت منابع انسانی

13

04/03/1400

مدیریت منابع مالی حسابداری ساده

14

11/03/1400

حل مسائل حسابداری بررسی ایده از منظر مالی

15

18/03/1400

طرح کسب و کار- مثال های مدل کسب و کار

16

25/03/1400

شتابدهنده ها آشنایی با مراکز رشد دانشگاهی پارک ها

عنوان

درصد

فعالیت کلاسی

10

تکالیف انفرادی

10

تکالیف گروهی

10

پروژه(طرح کسب و کار)

30

کلیپ پروژه نهاییوارایه

آزمون آنلاین

40

نمره کل

20

سید محمد باقر   قریشی

 

توضیحات

عنوان

درصد

فعالیت کلاسی

10

تکالیف انفرادی

10

تکالیف گروهی

10

پروژه(طرح کسب و کار)

30

کلیپ پروژه نهاییوارایه

آزمون آنلاین

40

نمره کل

20

عنوان آزمایشگاه اپتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
منابع

دستورکار آموزش مجازی  آزمایشگاه اپتیک

کمک آموزشی

فیلم کلاس درس-خلاصه

پاورپوینت

دستورکار

نام آزمایش

شماره آزمایش

اسپکتروسکوپ

1

طیف سنجی به کمک زاویه مینیمم انحراف

2

 

 

اندازه گیری سرعت نور

3

پراش تک شکاف

4

تداخل و پراش دو شکاف یانگ

5

 

توری پراش 1

6

 

توریپراش 2: پراش نور تکفام

7

 

تداخل سنج مایکلسون

8

 

تداخل سنج حلقه نیوتن

9

 

 

 

تداخل دو آیینه ای فرنل و دو منشور فرنل

10

 

 

 

 

قطبش و نور پلاریزه

11

 

 

 

 

آزمایش گوه های هوا با میکروسکوپ

12

 

 

 

رسم نمودار با اکسل

 

 

 

خطاگیری

 

عنوان سلول های خورشید نانوساختار
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه ودوشنبه
مکان برگزاری دانشکده فیزیک کلاس 6
منابع

رسانش الکتریکی

تراز فرمی

اثر هال

پدیده پخش و سوق

p-n Junction

ناحیه تهی

بایاس دیود ها

اتصال شاتکی

اکسایتون

اساس کار سلول

ترابرد بار

مقدمه ای بر شبیه سازی

شبیه سازی اپتیکی

مقاله اصلی شبیه سازی                     فصل 2 شبیه سازی

سلول های خورشیدی آلی

فایل پیوست اول pdf files.zip
طرح درس

هفته

شروع هفته

جلسه اول

جلسه دوم

1

25/11/99

مقدمه،اهمیت انرژی خورشیدی

پدیده گلخانه ای، تخمین دمای زمین،طیف خورشیدی

2

2/12/99

مقدمه ای بر نیمرساناها، مفاهیم نوار انرژی( نیم رساناها از دیدگاه انرژی)

گاف انرژی، معرفی نیمرساناها، مقایسه الکترون و حفره، انواع نیمرساناها

3

9/12/99

جرمؤثر ، حامل های اقلیت و اکثریت،قانون پایستگی جرم

تراز فرمی ، چگالی حالتها

4

16/12/99

کوییز، غلظت حامل ها

تحرک پذیری حامل ها، چگالی جریان،

5

23/12/99

تغییر ناپذیری تراز فرمی، اثر هال

جریان های نفوذی و پخش

6

14/01/1400

پیوندp-n و ناحیه تهی

بایاس مستقیم و معکوس

7

21/01/1400

کوییز - مفاهیم اساسی در نیم رسانا ها و پیوندp-n

اتصال شاتکی و ...

8

28/01/1400

انواع اتصال اهمی و ....

اکسایتون و اوربیتال های مولکولی

9

04/02/1400

میان ترم

اساس کار سلول خورشیدی با پیوندp-n

10

11/02/1400

پارامترهای اصلی سلول خورشیدی

تزریق و ترابرد بار در سلول

11

18/02/1400

بررسی مدار معادل سلول

بررسی سلول در تاریکی

12

25/02/1400

کوئیز، نسل اول و دوم سلول های خورشیدی
سلول های خورشیدی کوانتوم دات

12

01/03/1400

سلول های خورشیدی رنگدانه ای

سلول های خورشیدی CIGS

13

8/03/1400

سلول های خورشیدی آلی و پلیمری

سلول های خورشیدی پروسکایتی1

14

15/03/1400

سلول های خورشیدی پروسکایتی2

انواع مشخصه یابی سلول 1

15

22/03/1400

انواع مشخصه یابی سلول 2

بررسی مقالات روز و نرم افزارهای شبیه سازی

توضیحات

عنوان

درصد

میان ترم

30

حل تمرین و پروژه ها و کوئیز

20

سمینار

10

پایان ترم

40

عنوان مبانی الکترومغناطیس نور
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری هفته ای سه جلسه
منابع

1. Andrew Zangwill, Modern Electrodynamics, Cambridge University Press (2012)
2. Mark A. Heald, Jerry B. Marion, Classical Electromagnetic Radiation, Brooks Cole (1995)
3. John David Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiely & Sons (1999)

طرح درس

هفته

شروع هفته

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1

17/08/99

مقدمه­ای بر الکترواستاتیک،کولن میدان الکتریکی

قانون گاوس پتانسیل الکتریکی

رساناها،  معادلات پواسون

2

24/08/99

تابع گرین و مفهوم فیزیکی

خواص گرین و ضرایب پتانسیل

معادله  لاپلاس در مختصات کروی1

3

01/09/99

کوئیز 1، معادله  لاپلاس در مختصات کروی2

معادله  لاپلاس در مختصات دکارتی

لاپلاس در مختصات استوانه ای1

4

08/09/99

لاپلاس در مختصات استوانه ای1

الکترواستاتیک درمحیط مادی

تعبیر فیزیک و مثال و شرایط مرزی

5

15/09/99

کوئیز 2، قانون بیو ساوار

مثال و کاربردها

مگنتواستاتیک

6

22/09/99

مثال و کاربردها

مواد مغناطیسی

حفاظت مغناطیسی

7

29/09/99

میان ترم ، القای فاراده

معادلات ماکسول و انرژی

معادله موج الکترومغناطیس

8

06/10/99

معادلات فرنل

تغییر فاز نور در عبور

بازتاب در فلزات

9

13/10/99

کوئیز 3، طراحی فیلم های لایه نازک تداخلی

آینه های براگ

مفهوم همدوسی و همدوسی جزئی

10

20/10/99

مفهوم پراش، پراش تک شکاف

پراش روزنه گرد

پراش دو و چند شکافی

توضیحات

لینک گروه ارتباطی: https://chat.whatsapp.com/FvZ7oalw6VG4MWHIuMq98J

 

عنوان

درصد

میان ترم

30

کوییز

15

حل تمرین و پروژه

15

پایان ترم

40

عنوان اپتیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری تمام کلاس ها در LMS برگزار می شود.
منابع

فایل های مفید درس اپتیک 1

توضیحات

فرمت

نام فایل

شماره آزمایش

فصل اول

1

فیلم جلسه چهارم

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طرح درس

یا مدبر النور

            سرفصل درس اپتیک1 ( رشته  فیزیک مهندسی)     نیمسال  اول  1400-1399

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

29/06/99

ماهیت نور، تاریخچه

فصل3: اصل هویگنس

2

05/07/99

اصل فرما و برگشت پذیری

سطوح تخت

3

12/07/99

کوئیز1   چند مثال

سطوح کروی

4

19/07/99

چند مثال، عدس نازک

مثال، معادله نیوتنی

5

26/07/99

کوئیز2 فصل 4: عدسی ضخیم

روش ماتریسی

6

03/08/99

انواع ماتریس­ها

ماتریس سیستم

7

10/08/99

چندمثال کاربردی

ردیابی پرتوها و پروژه

8

17/08/99

میان ترم

فصل 5: معرفی ابیراهی

9

24/08/99

ابیراهی کروی

ابیراهی کوما، آستیگماتیسم

10

01/09/99

  جمع بندی  ومثال

 ابیراهی رنگی و مثال

11

08/09/99

کوئیز3 ، فصل6:  مانع، مردمک

    منشور و کاربردها

12

15/09/99

، خواص و کاربردها

دوربین عکاسی

13

22/09/99

ذره بین

میکروسکوپ

14

29/09/99

کوئیز4تلسکوپ و انواع آن

مثال های کاربردی

15

06/10/99

، فصل 7: اپتیک چشم

بیمارهای چشم

16

13/10/99

نسخه های پزشکی

رفع اشکال

         

عنوان

درصد

میان ترم

30

حل تمرین

10

کار گروهی(سمینار و پروژه)

10

کوئیز

16

پایان ترم

34

  1. آشنایی با اپتیک  ،     پدروتی (منبع اصلی)
  2. اپتیک،     تالیف: هشت
  3. اپتیک،     تالیف: جنکینز
  4. سید محمد باقر قریشی

    اجزای طراحی اپتیک مدرن،   تالیف:  دنالسی

توضیحات

لینک گروه:

https://chat.whatsapp.com/JdjJl7WeLAj1uM7yvn0R7f

عنوان موضوعات ویژه ۱- تحصیلات تکمیلی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
طرح درس

یا مدبر النور

                 سرفصل درس موضوعات ویژه1-(تحصیلات تکمیلی)  نیمسال  اول  1400-1399

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

29/06/99

مقدمه­ای بر حالت جامد

( بلورشناسی، تقارن، اندیس میلر و..)

2

05/07/99

تانسور دی الکتریک، توابع موج بلوخ

مدل پیوند فشرده،

3

12/07/99

چگالی حالت ها، الکترون و حفره

جرم موثر

4

19/07/99

کوییز1، تولید و انحراف اشعه ایکس

آنالیزXRD

5

26/07/99

محاسبه پارامتر شبکه با استفاده از XRD

نرم افزار xpert

6

03/08/99

مفاهیم اساسی پاسخ نوری

مدل نوسانگر

7

10/08/99

کوییز2،روش های تعیین ثابت های اپتیکی

پلاسمونها، پلاسموهای سطحی

8

17/08/99

روشهای تحریک پلاسمون سطحی

شبیه سازی اپتیکی

9

24/08/99

لایه های نازک شفاف رسانا

کاربرد و نرم افزار

10

01/09/99

کوییز3،خواص نوری فونونها

تحریک نوری فونونها، پلاریتون

11

08/09/99

خواص نوری نیمرساناها

اندرکنش نور با نیمرسانا،

12

15/09/99

انواع گذارهای نیمرسانا

مقاله

13

22/09/99

کوییز4،اکسایتون، معادله وانبر

جذب اکسایتون،لومینسانس اکسایتون

14

29/09/99

آنالیز SEM

آنالیز SEM

15

06/10/99

آنالیز TEM

آنالیز TEM

16

13/10/99

رفع اشکال و پروژه

عنوان

درصد

کوئیزها

16

حل تمرین

10

پروژه

14

سمینار

20

پایان ترم

40

جمع

100

سید محمد باقر  قریشی

 

توضیحات

نوع

هفته

عنوان سمینارها

دانشجو

A

3

کرامرز کرونیک

شکری

4

پراکندگی نور

صادقی

5

معرفی نیمرساناهای معروف معدنی وآلی

کریمی

6

روش های اندازه گیری تابت های اپتیکی لایه های نازک

سلیمانی

7

آموزشxpert

شمسی

8

آموزش نرم افزار لومریکال

محمودی

9

آموزش نرم افزار puma

کرباسی

B

10

چاه های کوانتومی

صادقی

11

Quantum Dot

محمودی، شمسی

12

SEM

کریمی

12

TEM

سلیمانی

13

Semiconductor  Laser

کرباسی، شکری