زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۲۷۰

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

سلول­های خورشیدی  آلی و پلیمری

سلول­های خورشیدی لایه نازکCIGS

سلول­های خورشیدی پروسکایتی

شیشه های الکتروکرومیک

دیودهای نورگسیل آلی و پلیمری

شبیه­سازی اپتیکی و الکتریکی ادوات نوری نانوساختار