پایان نامه ها

تعداد بازدید:۱۳۱۹

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله دکتری تخصصی

مقطع تحصیلی

 

نام دانشجو

تاریخ  دفاع

 

 

استادراهنما

استادمشاور

1

ساخت و مشخصه­یابی سلول الکتروکرومیک نانو ساختار مبتنی بر لایه نازک اکسید تنگستن

کارشناسی ارشد

 

محبوبه دادآفرین

14/7/1393

سید محمد باقر قرشی

--

2

تاثیر آند و کاتد بر عملکرد سلول خورشیدی نانو ساختار آلی با پایه ZnPc/C60

کارشناسی ارشد

 

زهرا جعفرزاده

27/11/1393

سید محمد باقر قرشی

--

3

بررسی ساختاری لایه نازک CIS تهیه شده به روش الکتروشیمیایی جهت استفاده در سلول خورشیدی نانوساختار

کارشناسی ارشد

 

مولود موحدی­فر

26/6/1393

سید محمد باقر قرشی

محسن بهپور

4

تحلیل و شبیه سازی سلولهای خورشیدی نانوساختار چند پیوندی به همراه طراحی و ساخت لنز شبه فرنل به منظور افزایش بازدهی

 

دکتری تخصصی

معراج رجایی

18/3/1394

سید محمد باقر قرشی

--

5

ساخت و مشخصه­یابی سلول الکتروکرومیک مبتنی بر لایه نازک  نانو ساختار اکسید تنگستن  تهیه شده به روش لایه نشانی چرخشی

کارشناسی ارشد

 

 

نیره داروغه

 

24/6/1394

سید محمد باقر قرشی

--

6

طراحی و ساخت دیودهای نور گسیل پلیمری با استفاده از ppv بهعنوان لایه فعال

کارشناسی ارشد

 

الهام عبدالحمیدی

1/4/1392

حمیدرضا زنگنه

سید محمد باقر قرشی+***

7

رشد لایه نازک های ZnO و CIS به روش RF-Magnetron  spattering  بر روی نانو سیم های سیلیکونی ساخته شده به روش الکترولس و بررسی خواص الکتریکی و فوتوولتائیک آن

کارشناسی ارشد

 

سعید پاک­ضمیر

29/6/1391

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

8

سنتز نانوذرات CGSوCIGS  با روش لایه نشانی چرخشی و ساخت لایه نازک CIGS با استفاده ...

کارشناسی ارشد

 

احسان قنبری

24/6/1392

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

9

شرایط بهینه سلنیوم­دار کردن در ساخت لایه نانو ساختار CIGS بعنوان لایه جاذب در سلول­های خورشیدی لایه نازک

کارشناسی ارشد

 

طیبه قربانی ارانی

28/11/1392

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

10

طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی اپتیکی آینه‌های پلیمری نانوساختار ((PVK/PVA

کارشناسی ارشد

 

مجید ارتگلی

1394/08/18

سید محمد باقر قرشی

مجید ناظری

 

11

اثر لایه میانگیر اکسید تنگستن بر عملکرد سلول خورشیدی پلیمری P3HT:PCBM

کارشناسی ارشد

 

فرشته سادات نکوئی

1394/09/08

سید محمد باقر قرشی

 

12

ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم و نامنظم سوزنی شکل نانولوله‌ای دی اکسید تیتانیوم نهشت یافته روی FTO و صفحه Tiجهت استفاده در سلول های خورشیدی و بررسی اثرافزودن نانوذرات TiO2

کارشناسی ارشد

 

مرضیه قنواتی نژاد

1394/09/24

سید محمد باقر قرشی

مصطفی زاهدی فر

13

ساخت لایه جاذب پروسکایتی مختلف و بررسی آن ¬ها بر عملکرد سلول خورشیدی نانوساختار

کارشناسی ارشد

 

احسان حسینی

1395/10/12

سید محمد باقر قرشی

 

14

شبیه¬سازی و بررسی لایه¬های فعال سلول خورشیدی لایه نازک CIGS به روش-های الکتروشیمیایی و حمام شیمیایی

کارشناسی ارشد

 

پریسا کریمی مونه

1395/11/03

سید محمد باقر قرشی

 

15

مطالعه و مشخصه یابی روش¬های مختلف ساخت شیشه¬های الکتروکرومیک نانوساختار

کارشناسی ارشد

 

فاطمه اوبائی

1395/11/24

سید محمد باقر قرشی

 

16

اثر آلاییده شدن پلیمر رسانای PEDOT:PSS بر خواص نوری و الکتریکی آن به منظور استفاده درحسگرهای نوری نانو متری

کارشناسی ارشد

 

محمدجواد صفی خانی

1395/07/17

سید محمد باقر قرشی

 

17

مطالعه و مشخصه¬یابی روش های مختلف ساخت شیشه¬های الکتروکرومیک نانوساختار اکسید نیکل

کارشناسی ارشد

 

فرزانه رضائی

1396/11/28

سید محمد باقر قرشی

 

18

بررسی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نیکل اکسید به‌عنوان ماده انتقال‌دهنده¬ی حفره

کارشناسی ارشد

 

معصومه بهرامی

1396/10/25

سید محمد باقر قرشی

 

19

طراحی، مشخصه¬یابی الکتریکی و اپتیکی سلول¬های خورشیدی پروسکایت نانو ساختار با لایه¬های انتقال دهنده¬ی مختلف

 

دکتری تخصصی

الهام کریمی

1396/11/29

سید محمد باقر قرشی

 

20

ساخت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایتی و بررسی خواص نوری لایه ی فعال آن

کارشناسی ارشد

 

فاطمه اسماعیل زاده کلنتری

1396/11/30

نفیسه شریفی

سید محمد باقر قرشی

21

بررسی اپتیکی، الکتریکی و ساختاری لایه‌های نانوساختار انتقال‌دهنده‌ی الکترون    تیتانیوم دی‌اکسید و روی اکسید بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی

کارشناسی ارشد

 

زهرا براتی

31/6/1397

سید محمد باقر قرشی

 

22

بررسی خواص اپتیکی، الکتریکی و ساختاری لایه نانوساختار اکسید نیکل با استفاده از دستگاه  اسپری التراسونیک ساخته شده

کارشناسی ارشد

 

مهدی قربانی زاغه

21/12/1397

سید محمد باقر قرشی

---

23

شبیه سازی و  ساخت نمونه ی آزمایشگاهی  ترانزیستور نانوساختار  آلی  و پلیمری

کارشناسی ارشد

 

علیرضا امینی

23/02/1398

سید محمد باقر قرشی

حسین زابلیان

24

ساخت و مشخصه¬یابی لایه نازک رسانای شفاف FTO به روش اسپری التراسونیک

کارشناسی ارشد

 

محسن جمشید کیانی

31/06/1398

سید محمد باقر قرشی

محسن بهپور