پایان نامه ها

تعداد بازدید:۶۱۲

9- پایان نامه های راهنمایی شده

 

عنوان

مقطع

دانشجو

تاریخ

محل

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ساخت و مشخصه­یابی سلول الکتروکرومیک نانو ساختار مبتنی بر لایه نازک اکسید تنگستن

کارشناسی ارشد

محبوبه دادآفرین

14/7/1393

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

--

2

تاثیر آند و کاتد بر عملکرد سلول خورشیدی نانو ساختار آلی با پایه ZnPc/C60

کارشناسی ارشد

زهرا جعفرزاده

27/11/1393

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

--

3

بررسی ساختاری لایه نازک CIS تهیه شده به روش الکتروشیمیایی جهت استفاده در سلول خورشیدی نانوساختار

کارشناسی ارشد

مولود موحدی­فر

26/6/1393

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

سید محمد باقر قرشی

محسن بهپور

4

تحلیل و شبیه سازی سلولهای خورشیدی نانوساختار چند پیوندی به همراه طراحی و ساخت لنز شبه فرنل به منظور افزایش بازدهی

دکتری

معراج رجایی

18/3/1394

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

--

5

ساخت و مشخصه­یابی سلول الکتروکرومیک مبتنی بر لایه نازک  نانو ساختار اکسید تنگستن  تهیه شده به روش لایه نشانی چرخشی

کارشناسی ارشد

 

نیره داروغه

 

24/6/1394

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

--

6

طراحی و ساخت دیودهای نور گسیل پلیمری با استفاده از ppv بهعنوان لایه فعال

کارشناسی ارشد

الهام عبدالحمیدی

1/4/1392

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

حمیدرضا زنگنه

سید محمد باقر قرشی+***

7

رشد لایه نازک های ZnO و CIS به روش RF-Magnetron  spattering  بر روی نانو سیم های سیلیکونی ساخته شده به روش الکترولس و بررسی خواص الکتریکی و فوتوولتائیک آن

کارشناسی ارشد

سعید پاک­ضمیر

29/6/1391

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

8

سنتز نانوذرات CGSوCIGS  با روش لایه نشانی چرخشی و ساخت لایه نازک CIGS با استفاده ...

کارشناسی ارشد

احسان قنبری

24/6/1392

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

9

شرایط بهینه سلنیوم­دار کردن در ساخت لایه نانو ساختار CIGS بعنوان لایه جاذب در سلول­های خورشیدی لایه نازک

کارشناسی ارشد

طیبه قربانی ارانی

28/11/1392

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

مصطفی زاهدی فر

سید محمد باقر قرشی

10

طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی اپتیکی آینه‌های پلیمری نانوساختار ((PVK/PVA

کارشناسی ارشد

مجید ارتگلی

1394/08/18

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

مجید ناظری

 

11

اثر لایه میانگیر اکسید تنگستن بر عملکرد سلول خورشیدی پلیمری P3HT:PCBM

کارشناسی ارشد

فرشته سادات نکوئی

1394/09/08

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

12

ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم و نامنظم سوزنی شکل نانولوله‌ای دی اکسید تیتانیوم نهشت یافته روی FTO و صفحه Tiجهت استفاده در سلول های خورشیدی و بررسی اثرافزودن نانوذرات TiO2

کارشناسی ارشد

مرضیه قنواتی نژاد

1394/09/24

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

مصطفی زاهدی فر

13

ساخت لایه جاذب پروسکایتی مختلف و بررسی آن ¬ها بر عملکرد سلول خورشیدی نانوساختار

کارشناسی ارشد

احسان حسینی

1395/10/12

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

14

شبیه¬سازی و بررسی لایه¬های فعال سلول خورشیدی لایه نازک CIGS به روش-های الکتروشیمیایی و حمام شیمیایی

کارشناسی ارشد

پریسا کریمی مونه

1395/11/03

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

15

مطالعه و مشخصه یابی روش¬های مختلف ساخت شیشه¬های الکتروکرومیک نانوساختار

کارشناسی ارشد

فاطمه اوبائی

1395/11/24

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

16

اثر آلاییده شدن پلیمر رسانای PEDOT:PSS بر خواص نوری و الکتریکی آن به منظور استفاده درحسگرهای نوری نانو متری

کارشناسی ارشد

محمدجواد صفی خانی

1395/07/17

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

سید محمد باقر قرشی

 

17

مطالعه و مشخصه¬یابی روش های مختلف ساخت شیشه¬های الکتروکرومیک نانوساختار اکسید نیکل

کارشناسی ارشد

فرزانه رضائی

1396/11/28

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

18

بررسی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نیکل اکسید به‌عنوان ماده انتقال‌دهنده¬ی حفره

کارشناسی ارشد

معصومه بهرامی

1396/10/25

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

19

طراحی، مشخصه¬یابی الکتریکی و اپتیکی سلول¬های خورشیدی پروسکایت نانو ساختار با لایه¬های انتقال دهنده¬ی مختلف

دکتری

الهام کریمی

1396/11/29

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

20

ساخت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایتی و بررسی خواص نوری لایه ی فعال آن

کارشناسی ارشد

فاطمه اسماعیل زاده کلنتری

1396/11/30

دانشگاه کاشان

پژوهشکده نانو

سید محمد باقر قرشی

 

21

 

کارشناسی ارشد

زهرا براتی

31/6/1397

دانشگاه کاشان

دانشکده فیزیک

سید محمد باقر قرشی

 

22

طراحی آینه­های پلیمری نانو ساختار به روش لایه نشانی چرخشی

کارشناسی ارشد

محدثه زمانی

 

دانشگاه یزد

 

سید محمد باقر قرشی

23

خواص وابسته به جریان الکتریکی سلول‌های خورشیدی آلی: یک روش مدار معادل

کارشناسی ارشد

امیر ابراهیمی

 

دانشگاه دامغان

 

سید محمد باقر قرشی

23

 

کارشناسی ارشد

طاهره عابدی

 

دانشگاه ازاد شهرضا

 

سید محمد باقر قرشی