بررسی توامندی گیاه قره داغ جهت استفاده در خشک منظر

نویسندگانابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی
همایشاولین همایش ملی فضای سبز کم آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

اثرات زیان آور خشکی می تواند ..... درسطوح نسبتا بالای خشکی دارد