مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱طبیعت‌گردی (ژئوتوریسم و بیوتوریسم): راهبرد پایدار مدیریت بهره‌وری اکوسیستمسیدحجت موسویهجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری، بازیابی و احیای منابع آب و خاک)2024-03-06 - 2024-03-07
۲طبیعت‌گردی (ژئوتوریسم و بیوتوریسم): راهبرد پایدار مدیریت بهره‌وری اکوسیستمسیدحجت موسویهجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری، بازیابی و احیای منابع آب و خاک)2024-03-06 - 2024-03-07
۳طبیعت‌گردی (ژئوتوریسم و بیوتوریسم): راهبرد پایدار مدیریت بهره‌وری اکوسیستمسیدحجت موسویهجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری، بازیابی و احیای منابع آب و خاک)2024-03-06 - 2024-03-07
۴اسپای طبیعت درمانی در قالب ماسه درمانی با تاکید بر ریگ لوتسیدحجت موسویسومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)2023-11-22 - 2023-11-23
۵اسپای طبیعت درمانی در قالب ماسه درمانی با تاکید بر ریگ لوتسیدحجت موسویسومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)2023-11-22 - 2023-11-23
۶اسپای طبیعت درمانی در قالب ماسه درمانی با تاکید بر ریگ لوتسیدحجت موسویسومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)2023-11-22 - 2023-11-23
۷اسپای طبیعت درمانی در قالب ماسه درمانی با تاکید بر ریگ لوتسیدحجت موسویسومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)2023-11-22 - 2023-11-23
۸گسترش کالبدی مطلوب و مکان‌یابی اسکان جمعیت آتی شهر یاسوج تا افق 1410 به روش منطق بولین در محیط ArcGISسیدحجت موسوی,ذبیح الله صادق زاده,رسول محسنی مهرچهارمین کنفرانس بین الملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-5-23
۹توان سنجی ژئومورفوسایت غار کتله خور با استفاده از روش پری یراسیدحجت موسوی,عظمت عاشریاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-1-18
۱۰مخروط افکنة چشمه علی، بستر تبلور و گسترش مدنیّت دامغانسیدحجت موسویدومین کنفرانس بین­ المللی علوم جغرافیایی (ICGS2016)2016-3-16
۱۱بررسی اهمیت و کاربرد علم سنجش از دور در علوم زیستیمحسن زارع پورچهارراه گشین,عباسعلی ولی,سیدحجت موسویدومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی2016-2-26
۱۲بررسی عوامل موثربر فرسایش آبی و تاثیر آن دراراضی مارنیمحسن زارع پورچهارراه گشین,عباسعلی ولی,سیدحجت موسویچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار2016-2-22
۱۳بررسی راهکارهای مناسب مدیریتی جهت ارتقای حفاظت ازخاک واراضیمحسن زارع پورچهارراه گشین,عباسعلی ولی,سیدحجت موسوی,مهدی مرادیچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار2016-2-22
۱۴بررسی اثرات آلودگی های ناشی از گردوغبار وریزگردهامحسن زارع پورچهارراه گشین,عباسعلی ولی,سیدحجت موسویدومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی2016-2-18
۱۵مروری بر هیدروژئومورکارست استان کرمانشاهسیدحجت موسوی,حسین گشولاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(ICGS2015)2015-8-6
۱۶بررسی توامندی گیاه قره داغ جهت استفاده در خشک منظرابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسویاولین همایش ملی فضای سبز کم آب2015-5-5
۱۷توسعه پرنده نگری با استفاده از مدل سوات مورد مطالعه سرخسمحمد علیزاده,زهرا السادات احمدی زاده,سیدحجت موسوی,مریم اصغری,پوران فتائی,وحید ولی پوراولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست2015-5-27
۱۸مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگمحسن پورخسروانی,سیدحجت موسوی,ظیبه محمودی محمدآبادیاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک2015-5-21
۱۹تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوارسیدحجت موسوی,عبدالرضا کاشکیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری2015-3-4
۲۰مقایسه تطبیقی روند توسعه گردشگری در ایران و ترکیهسیدحجت موسوی,پریسا یگانه دستگردیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری2015-3-4
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.