بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار

نویسندگانسعید فراهانی,حسن استادحسین
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

با توسعه ی فلسفه ی جدید طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس سطوح عملکرد ، بر خلاف فلسفه های طراحی متداول در آیین نامه ها و روش های طراحی لرزه ای موجود که عموما بر اساس نیرو می باشند ، امکان انتخاب ، تعیین عملکرد سازه در شرایط مختلف وجود دارد . روش های طراحی در آیین نامه های کنونی موجود در کشور از جمله آیین نامه 2800 بر اساس معیار مقاومت می باشد ، در صورتی که مطالعات اخیر و خسارات ناشی از زلزله های رخ داده بیانگر این مطلب است که عموما افزایش مقاومت در حالت کلی باعث خسارات و تلفات نشده و ایمنی را افزایش نمی دهد . در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از آیین نامه های بهسازی و ارزیابی لرزه ای موجود که بر اساس مفهوم طراحی بر اساس عملکرد تهیه شده اند ،اهداف عملکردی آیین نامه 2800 مورد بررسی قرار بگیرد .