مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مقایسه رفتار قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های همگرا و واگراشادان شیروی، محمدرضا خدابخش جوینانی، حسن استادحسیندوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران2020-05-29
۲تأثیر آتش سوزی بر کاهش مقاومت و زمان فروریزش تیر بتن مسلحوحید جعفری دلیگانی، حسن استادحسین، امیرحسین باغبانیدوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران2020-05-29
۳محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربیعلی بهرامی طاقانکی، حسن استادحسیندومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله2019-02-23
۴مطالعه موردی ارزیابی لرزه ای مسجد فخرالدولهعلی نعیمی، حسن استادحسیندومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله2019-02-23
۵مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تئوری و طراحیسیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناریسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۶مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش دوم: مقایسه عملکردسیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناریسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۷طراحی پلاستیک بر مبنای عملکرد قاب خمشی فولادی و مقایسه با روش مبتنی با نیروفاطمه السادات موسوی نژاد,حسن استادحسینسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۸عملکرد میان قاب فولادی فداشونده در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۹رفتار میان قاب فولادی در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۰بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی گچ برای بهره گیری در صنعتی سازیحسن استادحسین,محمد امین غفوری,حسین علینقی پورپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۱استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکنحسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۲تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهریعلی شریفی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۳بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظارسعید فراهانی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۴بررسی تأثیر گودبرداری برمیزان خسارت وارده به سازه های بالادستبهرام سیدیان مقدم، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
۱۵تحلیل ترک درسدهای بتنی وزنی بااستفاده ازروشهای اجزای محدود وبا بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطیالناز قاضی مرعشی، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
۱۶روند ارزیابی عملکرد ساختمان های مقاوم در برابر انفجار صنعتی، برای مقاومت در برابر انفجار ناشی از تهدید نظامیحسن استادحسینهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران2013-05-07
۱۷Dynamic Increase Factor Estimation for Concrete Tensile Strength Using a Particle MethodH. OstadhosseinXII International Conference on Computational Plasticity2013-09-02
۱۸A new approach for elimination of dissipation and dispersion errors in particle methodsH. Ostadhossein, S. Mohammadi3rd European Conference on Computational Methods2006-06-04
۱۹Improving time integration method of CSPM meshless method in two dimensional elastodynamic problemsH. Ostadhossein, S. MohammadiECCOMAS thematic conference on meshless methods2005-07-11
۲۰بهبود روش بدون المانSPH در حل سیستم های دینامیکی.حسن استادحسیندومین کنگره ملی مهندسی عمران2005-05-05
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.