برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تحلیل سازه های ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 16-14 و دوشنبه ساعت 16-141
منابع

Hibbeler, R.C., Structural Analysis, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Hsieh, Y., Elementary Theory of Structures, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Norris, C. H., Wilbour, J. B., Utku, S. Elementary structural analysis, McGrowHill, New York.

طرح درس

پایداری و ناپایداری سازه­ ها

معینی و نامعینی سازه­ ها

تحلیل سازه ­های معین

محاسبه و ترسیم نمودار نیروهای داخلی

محاسبه تغییر شکل سازه­های معین و تحلیل سازه­های نامعین با بکارگیری:

روش سطح لنگر

روش بار الاستیک

روش تیرمزدوج

روش کار حقیقی

روش کار مجازی (روش بار واحد)

قضیه اول کاستیلیانو

قضیه دوم کاستیلیانو

قضایای بتی و ماکسول

اصل جمع آثار قوا

رسم خطوط تأثیر

عنوان روش های اجرای ساختمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 19-17
منابع

مشخصات فنی کارهای عمومی ساختمان نشریه 55 سازمان برنامه و بودجه

آیین‌نامه بتن ایران

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه نشریه 327 سازمان برنامه و بودجه

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، اجرای صنعتی ساختمان‌ها

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

روش‌های اجرایی ساختمان، امیر سرمد نهری

نظارت بر اجرای ساختمان‌های فولادی، امیر سرمد نهری

اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه، علیرضا رهایی

طرح درس

طرح درس

آشنایی با مسائل اولیه کارگاه، تجهیز و ایمنی کارگاه

اصول خاکبرداری و انواع سازه‌های نگهبان

اصول اجرایی حوشکاری

اصول اجرایی پیچ و پرچ

روش‌های ساخت قطعات فولادی در کارگاه و تولید صنعتی و نحوه اجرای اسکلت فولادی

بررسی اصول اجرای قالب بندی و قالب برداری در قطعات مختلف، طرح قالب‌ها و شمع‌ها و پشت‌بندها

آشنایی با نقشه‌های آرماتورگذاری، بریدن و خم کردن آرماتور، چیدن و بستن آرماتورها درقالب، شبکه‌های پیش‌ساخته

آشنایی با نحوه تولید، انتقال بتن، بتن‌ریزی و عمل‌آوری بتن و ماشین آلات لازم

آشنایی با آزمایش‌های مختلف کارگاه و وسایل مورد نیاز برای کنترل کیفیت بتن

آشنایی مختصر با ساختمان‌های پیش‌ساخته و نحوه نصب قطعات پیش‌ساخته

آشنایی مختصر با اجرای ساختمان‌های آجری مقاوم در برابر زلزله با بکارگیری کلاف‌های افقی و قائم و دیوارهای باربر

بازدید از پروژه‌های در حال ساخت

عنوان بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10-8
منابع

تعمیر و حفاظت از سازههای بتنی، علیاکبر رمضانیانپور، رضا پاشایی

ترمیم سازهها (بهسازی و مقاومسازی)، علی گلصورت پهلوانی

نشریه 524: راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

طرح درس

طرح درس

آشنایی با مفاهیم تعمیر، تقویت و عمر مفید سازه ها

ارزیابی سازه های موجود بتنی و فولادی در برابر زلزله

تقویت سازه های موجود بتنی و فولادی در برابر زلزله

ارزیابی سازه های بتنی آسیب دیده ناشی از عوامل شیمیایی

انواع مصالح تعمیر سازه های بتنی

روش های بکارگیری مصالح تعمیری برای سازه های بتنی

تعمیر سازه ها در زیر آب

روش های حفاظت در برابر خوردگی سازه های بتن مسلح و فولادی

برنامه ریزی و مدیریت نگهداری سازه های مختلف

بررسی مدلهای مختلف پیش بینی عمر مفید سازه ها