مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنیامیرحسین بلوری کاشانی، حسن استادحسینمهندسی عمران شریف1398
۲بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی فولادی طراحی شده با روش پلاستیک بر مبنای عملکردفاطمه السادات موسوی نژاد، حسن استادحسیننشریه مهندسی عمران امیرکبیر1398
۳تفاوت روش های طراحی بر اساس نیرو و تغییر مکان و در قابهای خمشی بتنی در برابر زلزلهحسن استادحسین، سیدمحمدحسین کامل، مجتبی حنطهعلوم و مهندسی زلزله1397
۴Performance of infill stiffened steel panel against blast loadingH. Ostadhossein, S. LotfiLatin American Journal of Solids and Structures2018
۵مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنیحسن استادحسین، محسن امیدی آشتیانی، مجتبی حنطهسازه و ساخت1397
۶مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزلهحسن استادحسین، سیدمحمدحسین کامل، مجتبی حنطهسازه و ساخت1396
۷A stabilized particle method for large deformation dynamic analysis of structuresH. Ostadhossein, S. MohammadiInternational Journal of Structural Stability and Dynamics2012
۸Unsteady fluid-moving solid interaction by a kernel based particle methodH. Ostadhossein, S. MohammadiInternational Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering2010
۹Analysis of shock wave reflection from fixed and moving boundaries using a stabilized particle methodH. Ostadhossein, S. MohammadiParticuology2009
۱۰A field smoothing stabilization of particle methods in elastodynamicsH. Ostadhossein, S. MohammadiFinite Element in Analysis and Design2008
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.