مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱روند ارزیابی عملکرد ساختمان های مقاوم در برابر انفجار صنعتی، برای مقاومت در برابر انفجار ناشی از تهدید نظامیحسن استادحسینهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران2013-05-07
۲۲Dynamic Increase Factor Estimation for Concrete Tensile Strength Using a Particle MethodH. OstadhosseinXII International Conference on Computational Plasticity2013-09-02
۲۳A new approach for elimination of dissipation and dispersion errors in particle methodsH. Ostadhossein, S. Mohammadi3rd European Conference on Computational Methods2006-06-04
۲۴Improving time integration method of CSPM meshless method in two dimensional elastodynamic problemsH. Ostadhossein, S. MohammadiECCOMAS thematic conference on meshless methods2005-07-11
۲۵بهبود روش بدون المانSPH در حل سیستم های دینامیکی.حسن استادحسیندومین کنگره ملی مهندسی عمران2005-05-05
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.