مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی عددی مدت زمان باربری تیر بتن مسلح در برابر آتشامیرحسین باغبانی، حسن استادحسینپنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری2022-07-11
۲مطالعه موردی اثر لرزش‌های عبور مترو بر بستر و پیکره سازه تاریخیحسن استادحسین، علی بهرامی طاقانکی، ریحانه تهامی فرد، علیرضا سیاوشییازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات2021-12-09
۳بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایرانحسن استادحسین، مهدی شکری، علیرضا سامعی، محمدعلی رحیمییازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات2021-12-08
۴بررسی عملکرد بهینه میانقاب فولادی مرکب دربرابر انفجارنعمت صادقی، حسن استادحسیندوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2021-07-14
۵بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بیمارستانیحسن استادحسین، محمدامین امینیدوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2021-07-14
۶مقایسه رفتار قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های همگرا و واگراشادان شیروی، محمدرضا خدابخش جوینانی، حسن استادحسیندوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران2020-05-29
۷تأثیر آتش سوزی بر کاهش مقاومت و زمان فروریزش تیر بتن مسلحوحید جعفری دلیگانی، حسن استادحسین، امیرحسین باغبانیدوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران2020-05-29
۸محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربیعلی بهرامی طاقانکی، حسن استادحسیندومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله2019-02-23
۹مطالعه موردی ارزیابی لرزه ای مسجد فخرالدولهعلی نعیمی، حسن استادحسیندومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله2019-02-23
۱۰مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تئوری و طراحیسیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناریسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۱۱مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش دوم: مقایسه عملکردسیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناریسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۱۲طراحی پلاستیک بر مبنای عملکرد قاب خمشی فولادی و مقایسه با روش مبتنی با نیروفاطمه السادات موسوی نژاد,حسن استادحسینسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۱۳عملکرد میان قاب فولادی فداشونده در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۱۴رفتار میان قاب فولادی در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۵بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی گچ برای بهره گیری در صنعتی سازیحسن استادحسین,محمد امین غفوری,حسین علینقی پورپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۶استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکنحسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۷تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهریعلی شریفی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۸بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظارسعید فراهانی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۹بررسی تأثیر گودبرداری برمیزان خسارت وارده به سازه های بالادستبهرام سیدیان مقدم، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
۲۰تحلیل ترک درسدهای بتنی وزنی بااستفاده ازروشهای اجزای محدود وبا بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطیالناز قاضی مرعشی، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.