عملکرد میان قاب فولادی فداشونده در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجار

نویسندگانحسن استادحسین,سعید لطفی
همایشسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در بارگذاری انفجاری، میان¬قاب¬ها از اولین عناصر ساختمان هستند که در معرض بارگذاری قرار می¬گیرند. در این حالت رفتار خارج از صفحه میان¬قاب فعال می¬گردد. در صورتی که میان¬قاب شکل¬پذیری کافی در برابر بارگذاری مذکور را نداشته باشد، قبل از استهلاک و یا انتقال بار، دچار شکست و بروز خسارت می¬گردد. با توجه به شکل¬پذیری مناسب میان¬قاب فولادی از این میان¬قاب می¬توان به¬عنوان یک جایگزین به¬جای سایر میان¬قاب¬های متداول در بارگذاری¬های خاص ضربه¬ای استفاده نمود. این موضوع بخصوص در حفظ مراکز حساس در برابر بارگذاری انفجاری حائز اهمیت است. در این مقاله رفتار برون صفحه میان¬قاب فولادی با چیدمان¬ها و ابعاد مختلف سخت¬کننده و همچنین ضخامت¬های مختلف میان¬قاب مورد بررسی قرار می¬گیرد بگونه¬ای که در رفتار برون¬صفحه شکل¬پذیری و جذب انرژی و ضربه انتقال یافته از میان¬قاب به سازه بهینه گردد. با توجه به لزوم حفظ سازه در برابر بار انفجار و اهمیت کاهش صدمات ناشی از این بارگذاری بر اعضای مهم سازه، میان¬قاب¬های فولادی به عنوان اعضای فداشونده در نظر گرفته شده¬اند. این اعضای فداشونده وظیفه جذب انرژی و ضربه انتقال یافته از بار انفجاری بر سازه را بر عهده دارند تا کم¬ترین آسیب و صدمه به سازه وارد شود. همچنین در این مقاله مقایسه بین رفتار الاستیک و پلاستیک میان¬قاب¬های فولادی با ضخامت¬ها و آرایش مختلف سخت¬کننده مورد بررسی قرار می¬گیرد. مدلسازی¬های انجام شده با در نظر گرفتن کلیه اثرات غیرخطی مادی و هندسی و لحاظ نمودن اثر سرعت کرنش انجام شده و نتایج کاربردی در انتها ارائه شده است.