تحلیل ترک درسدهای بتنی وزنی بااستفاده ازروشهای اجزای محدود وبا بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطی

نویسندگانالناز قاضی مرعشی، حسن استادحسین
همایشهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۰۵-۰۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله