مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تئوری و طراحی

نویسندگانسیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناری
همایشسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امروزه روش‌های طراحی بر اساس عملکرد بخاطر کاهش خسارات سازه‌ای علاوه‌بر کاهش تلفات جانی بسیار مورد توجه هستند که با دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شوند. یکی از روش‌های طراحی بر اساس عملکرد با رویکرد مستقیم، طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان است که در آن سازه با فرض مکانیسم و عملکرد مطلوب تحلیل و طراحی می‌شود. در این مقاله ابتدا مبانی روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان بیان شده و سپس قاب‌های خمشی بتنی ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ طبقه با روش طراحی بر اساس نیرو و این روش، طراحی و مقایسه شده‌اند. این مقایسه حاکی از افزایش قابل ملاحظه‌ی آرماتور مصرفی اعضای قاب‌ها در صورت استفاده از روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان است.