مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱A new approach for elimination of dissipation and dispersion errors in particle methodsH. Ostadhossein, S. Mohammadi3rd European Conference on Computational Methods2006-06-04
۲Dynamic Increase Factor Estimation for Concrete Tensile Strength Using a Particle MethodH. OstadhosseinXII International Conference on Computational Plasticity2013-09-02
۳Improving time integration method of CSPM meshless method in two dimensional elastodynamic problemsH. Ostadhossein, S. MohammadiECCOMAS thematic conference on meshless methods2005-07-11
۴استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکنحسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۵بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بیمارستانیحسن استادحسین، محمدامین امینیدوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2021-07-14
۶بررسی تأثیر گودبرداری برمیزان خسارت وارده به سازه های بالادستبهرام سیدیان مقدم، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
۷بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایرانحسن استادحسین، مهدی شکری، علیرضا سامعی، محمدعلی رحیمییازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات2021-12-08
۸بررسی عددی مدت زمان باربری تیر بتن مسلح در برابر آتشامیرحسین باغبانی، حسن استادحسینپنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری2022-07-11
۹بررسی عملکرد بهینه میانقاب فولادی مرکب دربرابر انفجارنعمت صادقی، حسن استادحسیندوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2021-07-14
۱۰بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظارسعید فراهانی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۱بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی گچ برای بهره گیری در صنعتی سازیحسن استادحسین,محمد امین غفوری,حسین علینقی پورپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۲بهبود روش بدون المانSPH در حل سیستم های دینامیکی.حسن استادحسیندومین کنگره ملی مهندسی عمران2005-05-05
۱۳تأثیر آتش سوزی بر کاهش مقاومت و زمان فروریزش تیر بتن مسلحوحید جعفری دلیگانی، حسن استادحسین، امیرحسین باغبانیدوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران2020-05-29
۱۴تحلیل ترک درسدهای بتنی وزنی بااستفاده ازروشهای اجزای محدود وبا بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطیالناز قاضی مرعشی، حسن استادحسینهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران2014-05-07
۱۵تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهریعلی شریفی,حسن استادحسیندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران2015-5-5
۱۶رفتار میان قاب فولادی در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران2016-10-26
۱۷روند ارزیابی عملکرد ساختمان های مقاوم در برابر انفجار صنعتی، برای مقاومت در برابر انفجار ناشی از تهدید نظامیحسن استادحسینهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران2013-05-07
۱۸طراحی پلاستیک بر مبنای عملکرد قاب خمشی فولادی و مقایسه با روش مبتنی با نیروفاطمه السادات موسوی نژاد,حسن استادحسینسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۱۹عملکرد میان قاب فولادی فداشونده در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجارحسن استادحسین,سعید لطفیسومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران2017-2-19
۲۰محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربیعلی بهرامی طاقانکی، حسن استادحسیندومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله2019-02-23
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.