پایان نامه ها

 1. ارزیابی سطوح عملکرد ساختمان های با سیستم قاب خمشی فولادی طراحی شده بر اساس آیین نامه 2800، سعید فراهانی، 1392.
 2. تحلیل پیدایش و گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش‌های اجزای محدود و با بهره‌گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطی، الناز قاضی مرعشی، 1392.
 3. بررسی اثرات نشست خاک در اثر گودبرداری روی سازه مجاور، بهرام سیدیان مقدم، 1392.
 4. تحلیل لرزه ­ای سازه­ های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری، علی شریفی، 1393.
 5. بررسی شکل­پذیری قاب مهاربند شده کمانش تاب با کاهش طول هسته، علی منجزی، 1393.
 6. مقایسه نتایج تحلیل شبه استاتیکی و تاریخچه زمانی تحلیل دینامیکی، حسین فتحی پور، 1393.
 7. بررسی اهداف عملکردی آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، حسین زارعی، 1394.
 8. ارزیابی عملکردی سازه‌ها در برابر بارهای انفجاری، سجاد گگونانی، 1394.
 9. تأثیر نوع شاخص خسارت در برآورد عملکرد سازه، محسن امیدی آشتیانی، 1394.
 10. اثر میانقاب فولادی بر پاسخ سازه در برابر انفجار، سعید لطفی، 1394.
 11. بررسی عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر آتش سوزی، محمدرضا جوادی زاد، 1395.
 12. طراحی ساختمان های بتن آرمه بر اساس معیارهای عملکردی، سید محمدحسین کامل، 1395.
 13. طراحی لرزه ای سازه های فولادی بر اساس عملکرد، فاطمه السادات موسوی نژاد، 1395.
 14. مقایسه عملکرد مهاربند همگرا و واگرا، فرزاد جلادتی، 1396.
 15. تأثیر آتش‌سوزی بر اعضای سازه‌ای بتن مسلح، وحید جعفری دلیگانی، 1396.

.Evaluation of two ends fixed hollow reinforced concrete beam capacity, Mudher Khazaal Salman, 2018

 1. محاسبه میزان نفوذ ناشی از برخورد هواپیما در سازه‌های ایمنی نیروگاهی، امیرحسین بلوری، 1397.
 2. ارزیابی و بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی (مطالعه موردی مسجد فخرالدوله تهران)، علی نعیمی، 1398.
 3. بررسی اثر ارتعاشات ناشی از حرکت قطارهای زیرزمینی بر سازه ها (مطالعه موردی مسجد فخرالدوله تهران)، علی بهرامی طاقانکی، 1398.
 4. بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با سبکدانه رس منبسط شده تحت درجات حرارت بالا، محمدقاسم پناهی، 1398.
 5. بررسی عملکرد بهینه میانقاب فولادی چندلایه در برابر انفجار، نعمت صادقی، 1399.
 6. تأثیر عیوب اجرایی بر عملکرد سازه با مهاربندهای واگرا، محسن عموسلطانی، 1400.
 7. اثرات اندرکنش خاک و سازه بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای قاب های فولادی، پوریا مینو، 1400.
 8. بررسی عملکرد اعضای بتنی سبک مسلح در برابر آتش، امیرحسین باغبانی، 1400.
 9. بهینه‌سازی ملات گچ برای ساخت طاق‌های سنتی گچی باربر، بهنام کاظمی، 1401.
 10. مقایسه روش‌های بهسازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی، محمدرضا خدابخش، 1401.
 11. بررسی راهکارهای کاهش اثر ارتعاشات محیطی بر فونداسیون تجهیزات حساس، محمد باغی، 1402.
 12. بررسی روش های بهسازی و تعمیر دیوارهای آجری در بناهای تاریخی (مطالعه موردی: مسجد فخرالدوله تهران)، شادان شیروی، 1402.