تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط با خلاقیت اعضای هیات علمی

نویسندگانسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
نشریهمدیریت تحول
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارسال ۱۳۹۰، شماره ۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله