بررسی رابطه بین استراتژی های رفتار محور و خلاقیت

نویسندگانسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
نشریهمبانی تعلیم و تربیت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰، ۱، ۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله