الهه محمودی خالدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زیست شناسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸میکروبیولوژیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴میکروبیولوژیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1395

همکاری در دومین طرح برگزیده بخش پژوهش های بنیادی بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری و متون تخصصی زیست شناسی

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری، متون تخصصی زیست شناسی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی عمومی و آزمایشگاه، ایمنی زیستی، کامپیوتر و شبکه