الهه محمودی خالدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زیست شناسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸میکروبیولوژیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴میکروبیولوژیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸

همکاری در دومین طرح برگزیده بخش پژوهش های بنیادی بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری و متون تخصصی زیست شناسی

استاد مشاور طرح انجمن علمی بیوتکنولوژی از مهر ماه سال ۹۹ تاکنون

عضو شورای زیست فناوری دانشگاه کاشان از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت، شرکت سل تک فارمد

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری، متون تخصصی زیست شناسی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی عمومی و آزمایشگاه، ایمنی زیستی، کامپیوتر و شبکه

برنامه کاری هفتگی