الهه محمودی خالدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زیست شناسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸میکروبیولوژیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴میکروبیولوژیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵

همکاری در دومین طرح برگزیده بخش پژوهش های بنیادی بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری و متون تخصصی زیست شناسی

استاد مشاور طرح انجمن علمی بیوتکنولوژی از مهر ماه سال ۹۹ تاکنون

میکروبیولوژی و آزمایشگاه، ایمونولوژی و آزمایشگاه، ویروس شناسی، آمار در زیست فناوری، متون تخصصی زیست شناسی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی عمومی و آزمایشگاه، ایمنی زیستی، کامپیوتر و شبکه

ساعات حضور

برنامه آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۹۹

دانشکده: شیمی                                                                        گروه آموزشی: بیوتکنولوژی 

نام و نام خانوادگی: الهه محمودی                                                        تلفن داخلی: ۳۰۴۲

       ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

یکشنبه

مطالعه

متون تخصصی زیست فناوری

امور پژوهشی

جلسه مجازی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

آمار برای زیست فناوری

مطالعه

امور پژوهشی

جلسه مجازی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

ویروس شناسی

مطالعه

امور پژوهشی

امور پژوهشی

چهارشنبه

ایمنی زیستی

امور پژوهشی

آزمایشگاه علوم زیستی ۱

آزمایشگاه علوم زیستی ۱

ابزارهای ارتباطی جهت راهنمایی و رفع اشکال: ۱. تلگرام، ۲. تلفن همراه

ارسال پاسخ به پرسش های کلاسی: ۱. تلگرام، ۲. ایمیل (e.mahmoodi_kh@kashanu.ac.ir)

جهت ملاقات حضوری، هماهنگی قبلی از طریق واتس اپ یا تماس تلفنی الزامی است.