بررسی روش GLRT در تشخیص برخط و همزمان عیوب جابجایی محوری و تخلیه جزیی در سیم¬پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانحسین کرمی، گئورک قره¬پتیان، یاسر نوروزی، مریم السادات اخوان حجازی
همایشسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۱۴
محل برگزاری همایشتهران، ایران
ارائه به نام دانشگاهسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله