ارزیابی اقتصادی پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در یکی از ساختمانهای اداری آموزشی دانشگاه کاشان

نویسندگانمحمدحسین کریمی نژاد مریم السادات اخوان حجازی حمیدرضا محمدی رسول رعیت محمد رضا کریمی نژاد
همایشسی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC 2015)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۸/۱۱
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشگاه نیرو
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله<p><font color="black" dir="RTL" id="ext-gen631" size="3">مصرف انرژی در قرن حاضر با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز بشریت به رفاه بیشتر، روز به روز در حال افزایش میباشد. از طرفی با توجه به رو به پایان بودن منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت هزینه های انرژی استفاده از تکنولوژی های جدید روز به روز در حال توسعه میباشد. در ای&laquo; مقاله ابتدا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) معرفی شده و سپس به ارزیابی اقتصادی اجرای سیستم هوشمند ساختمان در یکی از ساختمانهای آموزشی دانشگاه کاشان بر اساس سناریوی طراحی شده در زمینه سیستم روشنایی و موتورخانه هوشمند انجام شده است. در نهایت نتایج حاصل در خصوص میزان صرفه جویی و برگشت هزینه ارائه شده است. </font></p>

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مدیریت هوشمند ساختمان، ارزیابی اقتصادی، سیستم روشنایی و موتور خانه، برگشت سرمایه