امکان سنجی تشخیص تغییر شکل شعاعی و مکان یابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور بصورت برخط و همزمان با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازی
همایشدومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۰۶-۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهنیروگاه طرشت
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

پایش برخط ترانسفورماتور یکی از مهمترین مباحث روز دنیا به منظور اطلاع از وضعیت داخل ترانسفورماتور است. با داشتن اطلاعات کامل-تر از وضعیت ترانسفورماتور، می¬توان تصمیم¬ مطمین¬تری برای زمان تعمیرات دوره¬ای، اتخاذ کرد. عیب تخلیه¬جزیی و عیب تغییر شکل شعاعی ترانسفورماتور، از عیوب شاخص و تاثیرگذار در پایش وضعیت ترانسفورماتور هستند. در میان روش¬های موجود در تشخیص این عیوب، استفاده از امواج الکترومغناطیسی به عنوان یکی از ابزارهای تشخیص این دو عیب، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش تصویربرداری راداری در تشخیص عیب تغییر شعاعی، و روش اختلاف زمانی رسیدن امواج الکترومغناطیسیِ حاصل از تخلیه¬جزیی به آنتن¬های نصب شده در بدنه برای تشخیص تخلیه¬جزیی، هنوز در حال مطالعه و بهبود هستند. تاکنون روش¬های زیادی برای تشخیص این عیوب معرفی شده¬اند ولی هیچکدام به سمت تشخیص همزمان این دو عیب حرکت نکرده¬اند. در جهت حرکت به سمت یک پایش وضعیت کامل و جامع، نیاز به بررسی همزمان عیوب احساس می¬شود. این مقاله، به امکان-سنجی تشخیص همزمان این دو عیب در ترانسفورماتورها می¬پردازد. به عبارت دیگر بررسی می¬شود که آیا می¬توان عیب شعاعی را با وجود عیب تخلیه جزیی تشخیص داد یا خیر. همانظور که نتایج نشان می¬دهد، تشخیص هر دو عیب با یک مجموعه آنتن نصب¬شده در بدنه ترانسفورماتور و تفکیک سیگنال¬های تصویربرداری راداری از تخلیه-جزیی امکان¬پذیر است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تشخیص همزمان عیوب؛ تصویربرداری راداری؛ عیب تغییر شکل شعاعی؛ عیب تخلیه جزیی؛ امواج الکترومغناطیسی