بررسی تاثیر گذر ابر در نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع

نویسندگانحامد امیری محمد کرابی مریم السادات اخوان حجازی
همایشکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۸/۰۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهموسسه آموزش عالی نیکان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

انرژی فوتوولتائیک یکی از انرژی¬های پاک و کارامد است که به سرعت در حال گسترش می¬باشد. با افزایش درصد نفوذ این نیروگاه¬ها در شبکه برق مسائلی پیش می¬آید که ممکن است منجر به بروز خطا و اشکالاتی در سیستم توزیع گردد. یکی از اشکالاتی که ممکن است پیش بیاید مسئله بالانس توان و ولتاژ در نقطه اتصال هنگام گذر ابر می¬باشد. با توجه به اینکه توان بخش اعظمی از فیدر توسط نیروگاه خورشیدی تامین می¬گردد و اینکه جای گذاری مقادیر بالایی از ذخیره کننده¬های انرژی در نیروگاه¬های با نفوذ بالا صرفه اقتصادی ندارد، با گذر ابر و انداختن سایه بر روی پنل¬های آرایه¬های خورشیدی توان لحظه¬ای آنها به شدت کاهش می¬یابد. این کاهش توان باعث می¬شود که بالانس توان شبکه توزیع و نیروگاه بهم بخورد و ولتاژ نیز دستخوش تغییر شود اثر گذر ابر روی سیستم فتوولتائیک در این مقاله شبیه سازی شده و نتایج آن بدست آمده است. شبیه سازی های این پروژه در محیط MATLAB و SIMULINK انجام شده است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: نیروگاه خورشیدی با نفوذ بالا، شبکه توزیع، اثر گذر ابر، افزایش ولتاژ شبکه توزیع