طراحی و پیاده¬سازی شیفترفاز پیوسته MMIC ‌ در باند C

نویسندگانمهدی اصلی نژاد علی صفری مریم السادات اخوان حجازی حسین معین پور
همایشهفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۱۱/۰۱
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

به کارگیری میکروکنترلردر طراحی شیفترهای فاز با افزایش انعطاف¬پذیری در قسمت کنترلی و نیز افزایش قابلیت به کارگیری آن¬ها در سیستم¬ آنتن¬های آرایه¬ای همراه است. در این مقاله یک شیفترفاز پیوسته 0 تا 180 درجه ]1[در باند فرکانسی 5-3گیگا هرتز در تکنولوژی مدارات مجتمع یکپارچه مایکرویو(MMIC) طراحی می¬نماییم. توپولوژی مدار، و پیاده سازی در تکنولوژی ED02AH ارائه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تغییرات فاز وسیع و تضعیف کم و کنترل پذیری بالا نسبت به کارهای گذشته است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: شیفترفاز، مدارات مجتمع یکپارچه فازی