پایان نامه ها

تعداد بازدید:۱۱۳۹

1- ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای ارزیابی مکان‌های نیروگاه‌های خورشیدی: مطالعه موردی استان کربلا،عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، 1397

2- ارائه‌ی چارچوبی برای بازنگری سیاست‌های نگهداشت تجهیزات با در نظر گرفتن معیار انرژی (مطالعه موردی: یکی از صنایع مبتنی بر فناوری در ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، 1399

3-رفتار هم‌آفرینی برند مشتری در محیط کسب‌وکارهای دیجیتال، با بررسی نقش تجربه برند، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، 1401

4- شناسایی، سنجش و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر هدهد اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، 1402

5- ترکیب نقشه استراتژی و نقشه راه برای تدوین استراتژی‌های‌ مقابله با پاندمی‌ها با بهره‌گیری از تجارب استراتژی‌های جهان و ایران در مقابله با کووید 19،  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، 1402