مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گوسفند وحشی در استان لرستان

نویسندگانمحمدرضا اشرف زاده,علی اصغر نقی پور,مریم حیدریان,روح اله میرزایی محمد آبادی
نشریهمحیط زیست جانوری
شماره صفحات۵۹
شماره مجلد۱۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۷/۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

تخریب و تکه ­تکه شدگی زیستگاه به عنوان مهم ­ترین عامل تهدید کننده جمعیت‌های در خطر حیات ­وحش شناخته می ‌شود و ممکن است تغییر اقلیم منجر به افزایش شدت این پدیده شود. هدف از پژوهش حاضر، مدل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی در استان لرستان و بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر زیستگاه‌ های شناسایی شده است. به ­منظور پیش ‌بینی پراکنش این گونه در شرایط حال حاضر و آینده از رویکرد مدل‌ سازی اجماعی با استفاده از شش مدل پراکنش گونه ‌ای استفاده شد. براساس مدل ‌های مورد استفاده، در حدود 7/4 درصد (2093/98 کیلومتر مربع) از ناحیه مورد مطالعه به­ عنوان زیستگاه مطلوب پیش ‌بینی ‌شد. متغیرهای پوشش اراضی، تغییرات فصلی دما، فاصله تا چشمه، ردپای انسان و فاصله تا گریزگاه بالاترین مشارکت (80 درصد) را در اجرای مدل داشتند. یافته‌ ها نشان می‌دهد که 62/14 درصد (4/5 RCP) تا 76/97 درصد (8/5 RCP) از زیستگاه‌های مطلوب گوسفند وحشی تا سال 2050 به ­واسطه تغییر اقلیم تحت چهار سناریوی افزایش گازهای گلخانه ‌ای و مدل گردش عمومی BCC-CSM1-1 از دست خواهد رفت. در مقابل، در همین دوره زمانی در حدود 5/89 درصد (8/5 RCP) تا 17/01 درصد (4/5 RCP) به زیستگاه ‌های مطلوب اضافه خواهد شد. یافته‌ های این پژوهش اطلاعات سودمندی را برای طرح ‌ریزی حفاظتی به ­منظور حفاظت و بازسازی جمعیت ‌های گوسفند وحشی فراهم می ‌سازد.

tags: گونه‌های تهدید شده تخریب زیستگاه تغییر اقلیم مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای حفاظت