محسن شاطریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶جغرافیای انسانیشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰جغرافیای انسانیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آمایش سرزمینسوربن
دکتری۱۳۷۸جغرافیای انسانیسرجی پونتواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینعضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسمرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه

خوانسار

۱۳۷۱

۱۳۷۴

دانشگاه پیام نور

مدیر گروه جغرافیا

زاهدان

۱۳۸۰

۱۳۸۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

کاشان

۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاشان

۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

مهرماه ۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

اسفند ۱۳۹۲

تاکنون

دانشگاه کاشان

مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست

کاشان

تابستان ۱۳۹۳

تابستان ۱۳۹۶

دانشگاه کاشان

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

نام و نام خانوادگی: محسن شاطریان                             گروه آموزشی: جغرافیا و طبیعت گردی

دانشکده: منابع طبیعی و علوم زمین                 تلفن داخلی: 3232

8-10

10-12

14-16

16-18

18-20

شنبه

مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

پاسخگویی به دانشجویان

کلاس

کلاس

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان کلاس

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

پاسخگویی به دانشجویان

کلاس

پاسخگویی به دانشجویان

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

پاسخگویی به دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

لطفا قبل از مراجعه هماهنگ بفرمایید.

shaterian@kashanu.ac.ir