مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مدلسازی پیامدهای گسترش گردشگری خانه های دوم بر مناطق روستایی و اثر آن بر رضایت جامعه محلیصدیقه کیانی سلمی-محسن شاطریان2017-9-01
۲ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری بر اساس مدل چرخه حیات مقصد (نمونه موردی: شهرستان بویراحمد)صدیقه کیانی سلمی-محسن شاطریان-لیلا ابراهیمی2017-6-01
۳اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت گردی روستاهای بخش برزک-کاشان با تلفیق تکنیک¬های DEMATEL و ANPمحسن شاطریان-صدیقه کیانی سلمی-یونس غلامی-زهرا منتصری2017-6-01
۴تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشانمحسن شاطریان-صدیقه کیانی سلمی-محمود گنجی پور2017-6-01
۵اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)محسن شاطریان-رسول حیدری سورشجانی-ژیلا ورفی نژاد2017-6-01
۶سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده‌محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبهیونس غلامی-محسن شاطریان-محممد رضا بسحاق-معصومه جهانی2017-4-01
۷بحران هویت و انزوای اجتماعی در شهرهای جدید و رابطه آن با رضایت از محل سکونت (مورد مطالعه: شهر جدید پردیس)محسن شاطریان-مهران سهراب زاده-حسین امامعلی زاده-سیدسعید حسینی زاده ارانی2017-4-01
۸بررسی و تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به نزاع دسته جمعی در جوامع روستایی (مطالعه موردی: جامعه روستایی استان اردبیل)محسن شاطریان-قدیر بخشی جغناب-طاها عشایری-اکبر آتش زره2017-4-01
۹دین و خانواده؛ بررسی تفاوت نسلی از حیث دینداری در بین خانواده های روحانی و غیرروحانی در شهر قممحسن نیازی-محسن شاطریان-محمدامین پاک زمان قمی2017-3-01
۱۰ارزیابی عوامل اثر گذار بر فضای ارزش آفرینی طبیعت گردی در اکوسیستم های بیابانی (نمونۀ موردی: مرنجاب)محسن شاطریان-صدیقه کیانی سلمی-پریناز زورمند2017-1-01
۱۱فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایرانمحسن نیازی-محسن شاطریان-محمدامین پاک زمان قمی2016-9-01
۱۲فراتحلیل عوامل موثر بر ترس از جرم در پژوهش های ایرانیمحسن نیازی-محسن شاطریان-حسن بابایی-محمدصدیق محمدی کانی سواران2016-3-01
۱۳تبیین پیامدهای اجتماعی تبدیل نقاط روستایی به شهر مطالعه موردی: شهرهای نیاسر، برزک، سفیدشهر و مشکات در ناحیه کاشانمحسن شاطریان-گیتی صلاحی-محمود گنجی پور-امیر اشنوی2016-10-01
۱۴بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای با تفاوت بین نسلی مادران و دختران در پایبندی به ارزش های دینی و اجتماعیمحسن شاطریان-ایوب سخائی -حسین امامعلی زاده-سیدسعید حسینی زاده آرانی2016-10-01
۱۵سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنزمحسن شاطریان-صدیقه کیانی سلمی-سمیرا شفیعی 2016-10-01
۱۶تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهرمحسن شاطریان-امیر اشنویی-محمود گنجی پور2016-1-01
۱۷برساخت اجتماعی جهت‌گیری ارزشی میانسالان ارائه یک نظریه زمینه‌ایمحسن شاطریان-بهروز بهروزیان-احمد فلاحی2016-1-01
۱۸عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه ای )مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهرمحسن شاطریان-محسن نیازی-طاها عشایری2015-8-01
۱۹City Size and Socio-Economic Participation of Citizens: Iranian Case Studyمحسن شاطریان-امیر اشنویی-محمود گنجی پور-اندیشه اکبری-مرضیه رئیسی2015-7-01
۲۰بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر نگرش منفی به ازدواجمحسن نیازی-محسن شاطریان-الهام شفایی مقدم2015-7-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.