مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱۰۱NUMERICAL STUDY OF NANOFLUID MIXED CONVECTION IN A CHANNEL WITH TWO PROTRUDING HEAT SOURCESقنبر علی شیخ زاده,حمید تیموری ,امیرحسین نیرومند ,علی ضامن مقصودی 14th Conference On Fluid Dynamics2012-5-1
۱۰۲بررسی دینامیک سیال درون مبدلهای ذوب مسقنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,مهدی سوزنیان کاشانیهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک2012-3-20
۱۰۳مطالعه عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال غیرنیوتنی آب-مس در یک محفظه‌ی مربعی با دیواره‌های گرم و سردقنبر علی شیخ زاده,سعید نظریدومین همایش ملی مهندسی مکانیک2012-2-22
۱۰۴مقایسه اثر مدل براونی و خواص ثابت بر انتقال حرارت و افت فشار جریان آشفته نانوسیال در لولهمحسن پیرمحمدی,مجید قاسمی,قنبر علی شیخ زادهدومین همایش ملی مهندسی مکانیک2012-2-22
۱۰۵مطالعه عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال در یک کانال افقی با سه منبع حرارتی مجزا روی دیواره پائینیقنبر علی شیخ زاده,حمید تیموری ,علی ضامن مقصودی ,امیرحسین نیرومندنوزدهمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME20112011-5-10
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۵ مورد از کل ۱۰۵ مورد.