مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۸۱Numerical Study of Laminar Forced Convection of Nano-Fluid Through Finned Channelقنبر علی شیخ زاده,مریم مشایخ پور,صدیقه خادمیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی2014-2-24
۸۲شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد نانوسیال درون حفره مربعی مانع‌دار بر روی دیواره گرم با روش شبکه بولتزمناحمدرضا رحمتی,قنبر علی شیخ زاده,امیر مشهدی رمضان,ابوالفضل طوقانیاناولین همایش داخلی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز2014-12-4
۸۳شبیه‌سازی عددی جابه‌جایی آزاد نانوسیال در حفره گرم شده از کف در حضور میدان مغناطیسی خارجی با استفاده از روش شبکه بولتزمناحمدرضا رحمتی,قنبر علی شیخ زاده,امیر مشهدی رمضان,ابوالفضل طوقانیاناولین همایش داخلی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز2014-12-4
۸۴بررسی اثر مدل‌های مختلف ضریب رسانایی حرارتی بر افت فشار و انتقال حرارت جریان جابه‌جایی مغشوش نانوسیال در کانال افقی با سطح دندانه‌ایقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,احمد ابابایی,فرزاد عابدی مبارکهششمین همایش ملی مبدل‌های گرمایی2014-11-20
۸۵بررسی عددی جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال آب-مس درون یک محفظه مربعی کج شده با مانع عایق مرکزیقنبر علی شیخ زاده,احمد ابابایی,هادی فلاح,علیرضا آقائیششمین همایش ملی مبدل‌های گرمایی2014-11-20
۸۶بررسی جریان و انتقال حرارت در جابه‌جایی طبیعی نانوسیال با خواص متغیر در محیط متخلخلقنبر علی شیخ زاده,حمیدرضا احترام,علیرضا آقائی,هادی فلاحدومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران2014-11-19
۸۷شبیه سازی عددی موقعیت بهینه دریچه های هوا برای تهویه یک کارگاه صنعتی با وجود منبع آلایندهقنبر علی شیخ زاده,حسن مسعودی راد,رضا مداحیانهشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران2014-10-7
۸۸NUMERICAL INVESTIGATION OF NANOFLUIDS SWIRAL FLOW IN CIRCULAR TUBE EQUIPPED WITH TWISTED TAPEعلی اکبر عباسیان آرانی,سعید خندان سیر,بهنام قدیمی,قنبر علی شیخ زاده4.International conference on nuclear & renewable energy resources2014-10-26
۸۹مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی درون یک محفظه با مانعقنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,حمیدرضا احترام,علی بلالچهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی2014-10-18
۹۰Nonlocal Vibration Behaviour of a Pasternak Bonded Double-Piezoelectric-DWBNNT- Reinforced Microplate-Systemحسن رحیمی پور,علی قربانپور,قنبر علی شیخ زادهInternational Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME'2014)2014-1-8
۹۱بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با خواص متغیر در محفظه مربعی کج شدهقنبر علی شیخ زاده,حمیدرضا احترام,علیرضا آقائی,سیدمیرسعید صدری,زهرا شمس قهفرخیدومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاریرد2014-1-21
۹۲Numerical study of Natural convection in a square cavity filled with a Porous Medium saturated with nanofluidقنبر علی شیخ زاده,سعید نظری,سیدمهدی دیهیمهمایش ملی مهندسی مکانیک2013-5-30
۹۳تاثیر بکارگیری ماده تغییرفازدهنده در یک دیواره مرکب بر بهینه نمودن انتقال و ذخیره انرژیمجید سبز پوشانی,قنبر علی شیخ زاده,مجتبی یگانه امین دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی2013-2-19
۹۴بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابه جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه ای با منابع گرم دایره ای در آرایش مثلثیقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترامپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها2013-12-18
۹۵بررسی میدان جریان، انتقال حرارت و تولید آنتروپی جابه‌جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در کانالی افقی با دو پرهقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مصطفی پاپیپنجمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنعت نفت و انرژی2013-11-21
۹۶مطالعه تجربی اثر استفاده از نانوسیال آب-اتیلنگلیکول- آلومینا بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودروقنبر علی شیخ زادهبیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران2012-5-6
۹۷مطالعه تجربی اثر استفاده از نانوسیال آب-اتیلنگلیکول- آلومینا بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودروقنبر علی شیخ زاده,محمدمهدی فخاری بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران2012-5-6
۹۸بررسی عددی اثر موقعیت قرارگیری یک مانع درون یک محفظه حاوی نانوسیال بر جریان جابجایی طبیعیقنبر علی شیخ زاده,مجید نیک فر,رضا اشرفی نوش آبادی,ابوالفضل فتاحی,عادل حافظی حقانی چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت2012-5-16
۹۹Effect of aspect ratio on entropy generation in a lid-driven enclosure filled with nanofluidحسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده,نجمه حاجی علی گل ,معصومه ابراهیم قمی,رقیه حیدریبیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME20122012-5-16
۱۰۰بررسی اثر تغییر نسبت ابعاد سطح مقطع بر جابجایی ترکیبی نانوسیال در یک میکروکانال با اعمال میدان مغناطیسی موضعیقنبر علی شیخ زاده,معصومه ابراهیم قمی,نجمه حاجی علی گل بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME20152012-5-15
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.