سید سیف اله موسی زاده موسوی

شماره تماس در ایتا: 09111264702

آدرس ایمیل: s.mosazadeh@kashanu.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰ریاضی محضدانشگاه شاهرود (دانشگاه صنعتی شاهرود)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی محض- آنالیز ریاضیدانشگاه مازندران
دکترای تخصصی۱۳۹۰آنالیز (آنالیز مجانبی)دانشگاه مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

۱- استاد نمونه آموزشی سال ۱۳۹۴ دانشکده علوم ریاضی

۲- استاد نمونه آموزشی سال ۱۳۹۷ دانشکده علوم ریاضی

۳- استاد برگزیده پژوهشی سال ۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

۴- استاد نمونه پژوهشی سال ۱۳۹۹ دانشکده علوم ریاضی

۵- استاد نمونه آموزشی سال ۱۴۰۰ دانشکده علوم ریاضی

۶- استاد سرآمد آموزشی سال ۱۴۰۱ دانشکده علوم ریاضی

- نظریۀ معادلات دیفرانسیل معمولی

- نظریۀ استورم-لیوویل

- آنالیز مجانبی

سوابق پژوهشی

۱- عضو کمیته اجرایی دهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی - آبان ۱۳۹۲ - دانشگاه مازندران

۲- عضو کمیته اجرایی کنفرانس جبر محاسباتی-  آذر ۱۳۹۳ - دانشگاه کاشان

۳- عضو کمیته اجرایی نهمین کنفرانس نظریه گروهها- بهمن ۱۳۹۵ - دانشگاه کاشان

۴- عضو کمیته علمی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران- بهمن ۱۳۹۹ - دانشگاه کاشان

Editor (۲۰۱۷-۲۰۲۰) Iranian Journal of Mathematical Chemistry (University of Kashan, Islamic Republic of Iran)

Editorial Board Member Mathematics Interdosciplinary Research (University of Kashan, Islamic Republic of Iran)

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
معادلات دیفرانسیل
مبانی آنالیز ریاضی
آنالیز ریاضی 1
معادلات دیفرانسیل
مبانی آنالیز ریاضی
آنالیز ریاضی 1
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
شورای دانشگاه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مسائل مقدار مرزی
مسائل وارون
شورای دانشکده/پژوهشکده
مسائل مقدار مرزی
مسائل وارون
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
معادلات دیفرانسیل عادی 1 ۱۷-۱۶
پژوهش و مطالعه
معادلات دیفرانسیل عادی 1 ۱۷-۱۶
- -
۱۸-۲۰ - - - - - -