مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱یکتایی جواب مساله عکس برای یک عملگر استورم-لیوویل همراه با شرایط ناپیوستگی روی یک بازه متقارنسیدسیف اله موسی زاده موسویچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۲مساله عکس یک عملگر دیفرانسیلی تکین دارای پارامتر طیفی در شرایط مرزیسیدسیف اله موسی زاده موسویچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۳بسط تابع ویژه یک مساله مقدار مرزی استورم-لیوویل روی یک بازه متناهیسیدسیف اله موسی زاده موسویچهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران2016-8-28
۴جواب‌های متعارفی مسائل مقدار مرزی خودالحاق شامل معادلات ارتعاش و انتقال حرارتسیدسیف اله موسی زاده موسویچهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران2016-8-28
۵Inverse problems for systems of delay differential equationsسیدسیف اله موسی زاده موسویConference on Dynamical Systems and Geometric Theories2016-12-11
۶A numerical algorithm for determining the coefficients of an indefinite Sturm-Liouville problem with one turning pointسیدسیف اله موسی زاده موسویConference on Dynamical Systems and Geometric Theories2016-12-11
۷مسالۀ استورم-لیوویل عکس ناپیوسته روی بازه‌های متقارنسید سیف‌اله موسی‌زادهپنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران1402/06/01
۸رفتار مجانبی طیف مساٌله استورم-لیوویل غیرخطی با پتانسیل ثابتفاطمه کیایی، سید سیف اله موسی زادهپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1401/06/14
۹نمایش بستۀ جوابهای مسألۀ مقدار مرزی مرتبۀ دوم دارای ناپیوستگی درون بازه متناهیسید سیف‌اله موسی‌زادهپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران1401/06/14
۱۰پایداری مسألۀ نیم‌عکس دارای شرایط مرزی وابسته به پارامتر طیفیسید سیف‌اله موسی‌زادهپنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران1399-11-28
۱۱On the eigenvalues of a non-linear Sturm-Liouville boundary value problemسید سیف‌اله موسی‌زاده، فاطمه کیایی درونکلاFirst International Conference on Boundary Value Problems and Applications2018-07-04
۱۲THE STABILITY OF THE INVERSE PROBLEM WITH AN INTEGRO-DIFFERENTIAL OPERATORسیدسیف اله موسی زاده موسوی, Hikmet Kemaloglu, Emrah Yilmaz2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES-(CMES2017), 20-22 MAY 2017, ISTANBUL, TURKEY2017-5-20
۱۳AN INVERSE PROBLEM FOR DIRAC OPERATOR AND THE STABILITY THEOREMسیدسیف اله موسی زاده موسوی, Hikmet Kemaloglu2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES-(CMES2017), 20-22 MAY 2017, ISTANBUL, TURKEY2017-5-20
۱۴The Singular Sturm-Liouville operator and stability theoremسیدسیف اله موسی زاده موسویدوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی2015-5-27
۱۵Infinite product representation of the solution of an inverse spectral problemسیدسیف اله موسی زاده موسویششمین کنفرانس و گارگاه ریاضی-شیمی2013-2-13
۱۶The connection between the turning and singular points in the Sturm-Liouville problemsسیدسیف اله موسی زاده موسوی، عبدالعلی نعمتی، یاسر خلیلیدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی2013-11-6
۱۷An inverse spectral problem with poles and turning pointsسیف‌اله موسی‌زاده، مائده باقرزادهProc. 42th Annual. Iranian. Math. Conference2011
۱۸Solving inverse problems for Sturm-Liouville operators with one turning pointسیف‌اله موسی‌زاده، م.صفاپورProc. 42th Annual. Iranian. Math. Conference2011
۱۹Stability of inverse eigenvalue problem with singularitiesسیف‌اله موسی‌زاده، عبدالعلی نعمتیProc. 19th seminar. Math. Anal. Applications2011
۲۰A Uniqueness theorem of the solution of an inverse spectral problemسیف‌اله موسی‌زاده، مائده باقرزادهProc. 19th seminar in Math. Anal. Appl.2011
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.