مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱نظریه بازی و کاربرد آن در معماریزینب سلطانیکنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات2017-12-16
۲Topological structure of solution sets for differential inclusionزینب سلطانی رنانی48 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران2017-8-22
۳APPROXIMATE BEST PROXIMITY FOR SET-VALUED CONTRACTIONS IN METRIC SPACESزینب سلطانی رنانیسومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن2017-3-8
۴Fixed point results for setvalued mappings of contractive typeزینب سلطانی رنانیچهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران2016-8-28
۵Optimum solution for the system of differential inclusionزینب سلطانی رنانیسیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها2016-7-13
۶ASYMPTOTIC FIXED POINT THEORY FOR GENERALIZED -SET CONTRACTION SET-VALUED MAPSزینب سلطانی رنانیچهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن2016-3-2
۷Existence of best proximity points for set - valued cyclic contractionsفهیمه میردامادی,زینب سلطانی رنانی,مجید فخار11th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications2015-7-20
۸The Lefschetz fixed point theorem for compact absorbing contraction setvalued mappingsزینب سلطانی رنانی11th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications2015-7-20
۹Best proximity point theorems for p-cyclic Meir-Keeler contraction set-valued mapزینب سلطانی رنانیسومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی2015-5-25
۱۰multivalued topological fractalزینب سلطانی رنانیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک2015-1-22
۱۱EXISTENCE SOLUTIONS OF NONCOERCIVE MIXED VARIATIONAL PROBLEMSزینب سلطانی رنانیThe 54th Annual Iranian Mathematics Conference2023-08-23 - 2023-08-25
۱۲Noncoercive and Noncontinuous Minimax Problemsزینب سلطانی رنانیthe 4th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2023-07-04 - 2023-07-06
۱۳On robustness for set-valued optimization problemsزینب سلطانی رنانیthe 4th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2023-07-04 - 2023-07-06
۱۴Nonlinear embeddings of metrically convex space into Banach spaceزینب سلطانی رنانیششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن2021-01-27 - 2021-01-28
۱۵Existence of fixed points for compact absorbing contraction set-valued mapsZ. SoltaniThe 9th Seminar on Nonlinear Analysis and its Applications2018
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.