رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانس

نویسندگانمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
همایشدومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۳-۱۳ - ۲۰۱۹-۰۳-۱۳
محل برگزاری همایش1 - آمل
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تخصصی فناوری‌های آمل
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهدر این مقاله با به کارگیری یک چاپر مکانیکی و استفاده از حالت متناوب، تلاش شده است تا دقت اندازه گیری چرخش مگنتو اپتیکی فارادی افزایش داده شود. پس از اطمینان از صحت عملکرد روش، مقدار چرخش فارادی برای 3 روغن اسانس یکسان که دارای محل ھای رویش متفاوت بودند، در غیاب میدان مغناطیسی خارجی و در حضور میدان مغناطیسی 0/4 تسلا اندازه گیری شد. برای سه عدد روغن اسانس متفاوت که محل رویش آن ھا به ترتیب مناطق قمصر، قزآن، کرکس است مقدار چرخش فارادی 0/21 ،0/24 ،0/26 درجه به دست آمد. ھمچنین طیف عبور این روغن ھا نیز اندازه گیری شد.

کلید واژه ها: چرخش فارادی، قطبش، روغن اسانس، چاپر مکانیکی، ضریب وردت.