مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱طیف‌سنجی رامان: روشی کار‌آمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانس‌های گیاهیمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلیکنفرانس فیزیک ایران2019-08-26 - 2019-08-29
۲بررسی تاثیر تنش شوری بر روی فرآیند جوانه زنی چهارگونه بابونهرضا دهقانی بیدگلیاولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر2019-07-09 - 2019-07-10
۳رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانسمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلیدومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم2019-03-13 - 2019-03-13
۴تاثیر کود آلی و شیمائی بر ترکیبات فلاونوئیدی عصاره گل محمدی ( Rosa damascene Mill )رضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباریاولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی2017-9-2
۵بهره وری از رواناب های سطوح نفوذ ناپذیر ایجاد شده در پارکها جهت آبیاری تکمیلی فضای سبز شهری شهرستان کاشانرضا دهقانی بیدگلیدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران2017-7-11
۶مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شدهرضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباریدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران2017-7-11
۷ارزیابی تغییر پذیری مکانی آهک خاک در مقیاس مزرعهعلی کشاورزی,جلال شیری,رضا دهقانی بیدگلیپنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی2016-8-28
۸بررسی اثر آب آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی فیبر خام و انرژی متابولیسمی گونه (Poterium sanguisorba minor) توت روباهیمریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,احسان زندی اصفهاناولین همایش ملی فضای سبز کم آب2015-5-5
۹بررسی توانمندی گیاه دم گاوی (Smiriniva iranica) جهت استفاده در خشک منظر با توجه به متغیرهای روابط آبیابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلیاولین همایش ملی فضای سبز کم آب2015-5-5
۱۰معرفی گیاهان دارویی روستاهای بخش برزک کاشانزهرا منتصری,رضا دهقانی بیدگلیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار2015-12-17
۱۱تغییر شاخص کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ درگیاه مریم‌گلی (Salvia virgate L.) تحت تأثیر تنش کم آبیملیحه نصیری ده سرخی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,بابک بحرینی نژاد,رضا دهقانی بیدگلی,مجید قربانی4th international conference on environmental chalenges and denderlogy held in inestitute of caspian ecosystems. Sari Agricultural Science and Natural Resources. University of Sari. Iran2014-5-14
۱۲تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر روی فاکتورهای رشد گیاه توت روباهی(Poterium sangosorba)مریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلیاولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب2014-1-30
۱۳تأثیرتنش رطوبتی برپارامترهای مورفولوژیک گیاه مریم گلی ترکه ای (Salvia virgata L.)ملیحه نصیری ده سرخی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,بابک بحرینی نژاداولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب »2014-1-30
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.