مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Analytical Design and Finite Element Analysis of High Speed, Axial-Flux Permanent Magnet Synchronous Motorمرضیه احمدیThe International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-02-14 - 2017-02-16
۲Analytical Design and Finite Element Analysis of High Speed, Axial-Flux Permanent Magnet Synchronous Motorمرضیه احمدیThe International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-02-14 - 2017-02-16
۳Research on Control of Non-Ideal Permanent Magnet Brushless Motor in view of Torque Ripple Minimizationمرضیه احمدی8th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-02-14 - 2017-02-16
۴Sensorless Control of Non-Sinusoidal Permanent Magnet Brushless Motor using Selective Torque Harmonic Elimination Method and Sliding Mode Observerمرضیه احمدی8th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-02-14 - 2017-02-16
۵Research on Control of Non-Ideal Permanent Magnet Brushless Motor in view of Torque Ripple Minimizationسیدحسین اجتهد,مرضیه احمدی,ابو الفضل حلوائی نیاسر8th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-2-14
۶Analytical Design and Finite Element Analysis of High Speed, Axial-Flux Permanent Magnet Synchronous Motorسیدحسین اجتهد,سیدعلی سیدی سعادتی,ابو الفضل حلوائی نیاسر,مرضیه احمدیThe International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-2-14
۷Sensorless Control of Non-Sinusoidal Permanent Magnet Brushless Motor using Selective Torque Harmonic Elimination Method and Sliding Mode Observerسیدحسین اجتهد,ابو الفضل حلوائی نیاسر,مرضیه احمدی8th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-2-14
۸مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت- متغیر (VSCM)سید حسین اجتهد- مهدی کراریبیستمین کنفرانس بین المللی برق ایرانآبان 1384
۹Analytical Modeling and Simulation of Overexcitation Process in Hysteresis Motorامیرحسین پیرزاده,ابو الفضل حلوائی نیاسر,سیدحسین اجتهد8th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)2017-2-14
۱۰Nonlinear State Space Modeling of Variable speed Wind Power Generation SystemEdjtahedIEEE Power Engineering Society (PES) General Meeting18-20June 2006
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.