اصغر جعفری

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

دانشکده علوم انسانی               گروه:  روان شناسی               استاد: دکتر اصغرجعفری

16-18

14-16

12-14

12-10

10-8

ساعت

ایام هفته

مباحث اساسی در روان شناسی2

راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

شنبه

راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

مشاوره تحصیلی و شغلی

نظریه ها روش های آموزش (پردیس)

نظریه ها روش های آموزش

یکشنبه

راهنمایی دانشجویان

روان شناسی صنعتی سازمانی

روان شناسی ورزشی

اختلالات یادگیری

راهنمایی دانشجویان

دوشنبه

---

 راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

مبانی مشاوره

روش های اصلاح رفتار

سه شنبه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰روان شناسی مشاروهشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲روان شناسی مشاورهعلامه طباطبایی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱روان شناسی تربیتیشهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

  • تدریس دروس روان شناسی کار و صنعتی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی در دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس دروس مشاوره شغلی و حرفه ای، انگیزش شغلی و سازش شغلی در دوره دکترای تخصصی
  • تدریس و پژوهش در موضوعات روان شناسی شخصیت، رشد(تحولی)، آمار و روش تحقیق
  • تدریس و پژوهش در موضوعات آمار و روش تحقیق، روان درمانی، عوامل انگیزشی، روان  شناسی تربیتی، روان شناسی شخصیت، رشد(تحولی) و روان شناسی ورزش

سوابق پژوهشی

  1. کسب رتبه اول  در مسابقات علمی سال آخر متوسطه
  2. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
  3. کسب رتبه سوم در جشنواره ممتاز، مبتکر و مخترع سازمان بسیج دانشجوئی.
  4. کسب رتبه دوم در کنکور دکترا 
  5. کسب عنوان پژوهشگر برتر سال 89 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
  6. استاد نمونه دانشگاه در سال 1395

عضو هیئت داوری مجله سلامت کار ایران

عضو هیئت داوری مجله روان پرستاری

داوری کتاب شناخت در افراد سالمند

داوری کتاب اختلالات تحولی در دوران کودکی و نوجوانی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
روش‌های اصلاح رفتار ۹-۸
--
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
نظریه و روش‌های آموزش ۱۱-۱۰
اختلالات یادگیری ۱۱-۱۰
مبانی راهنمایی و مشاوره ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ۱۳-۱۲
روان‌شناسی ورزش ۱۳-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
--
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
روان‌شناسی صنعتی - سازمانی ۱۵-۱۴
-
پروژه (علوم تربیتی) ۱۶-۱۵
-
۱۶-۱۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
مباحث اساسی در روان‌شناسی 2 ۱۸-۱۷
نظریه و روش‌های آموزش ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
---
۱۸-۲۰-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
----