اصغر جعفری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

  • تدریس دروس روان شناسی کار و صنعتی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی در دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس دروس مشاوره شغلی و حرفه ای، انگیزش شغلی و سازش شغلی در دوره دکترای تخصصی
  • تدریس و پژوهش در موضوعات روان شناسی شخصیت، رشد(تحولی)، آمار و روش تحقیق
  • تدریس و پژوهش در موضوعات آمار و روش تحقیق، روان درمانی، عوامل انگیزشی، روان  شناسی تربیتی، روان شناسی شخصیت، رشد(تحولی) و روان شناسی ورزش

سوابق پژوهشی

  1. کسب رتبه اول  در مسابقات علمی سال آخر متوسطه
  2. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
  3. کسب رتبه سوم در جشنواره ممتاز، مبتکر و مخترع سازمان بسیج دانشجوئی.
  4. کسب رتبه دوم در کنکور دکترا 
  5. کسب عنوان پژوهشگر برتر سال 89 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
  6. استاد نمونه دانشگاه در سال 1395

عضو هیئت داوری مجله سلامت کار ایران

عضو هیئت داوری مجله روان پرستاری

داوری کتاب شناخت در افراد سالمند

داوری کتاب اختلالات تحولی در دوران کودکی و نوجوانی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

عضو انجمن مشاوره ایران