مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱پیش‌بینی نگرش کارآفرینی بر اساس تصویرسازی ذهنی و تحمل ابهام در دانشجویان رشته‌های علوم انسانیاصغر جعفریاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی2023-02-15 - 2023-02-15
۲پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مهارت حل مسأله و استفاده از فضای مجازی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوماصغرجعفری و فهیمه نوریاندومین کنفرانس آموزش و پرورش تطبیقی در دانشگاه کاشان29، 30 آبان و 1 آذر 1398
۳پیش بینی افسردگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی و خودپندارهشهناز مرادطلب و اصغرجعفریدومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی29 بهمن 1394
۴مشکلات عاطفی و نیازهای اساسی روان شناختی در بین والدین کودک آزار و والدین عادیخدیجه فرمانده- اصغرجعفریششمین کنگره انجمن روان شناسی ایران23- 25 آبان 1396
۵رابطه شیوه های فرزندپروری و سطح بلوغ عاطفی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوماصغرجعفری و مهری رضاییاولین همایش ملی مشاوره مدرسه20-21 آبان ماه 1397
۶ تدوین برنامه آمادگی روانی برای بازیکنان فوتبال بر اساس مهارت های روانی خاص ورزش فوتبال. دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، 1392، 15 و 16 آبان ماه.اصغرجعفری- شهلا پاکدامن- جلیل فتح آبادی- سیدمحمدکاظم واعظ موسویدومین کنگره بین المللی علم و فوتبال15 و 16 آبان 1392
۷استعدادیابی، آمادگی روانی و پیشرفت "تدوین یک الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"اصغرجعفریششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت13-14 اردیبهشت 1396
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.