مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی اثربخشی درمان ترکیبی هیجان‌مدار و حل‌مسئله در کاهش افسردگی و افکار خودکشی مادران با فرزند معتادالهام رباط جزیی,اصغر جعفریمطالعات ناتوانیdate-error
۲مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارضبیتا بیانی,اصغر جعفری,عبدالله شفیع آبادی,سیمین حسینیانفرهنگی تربیتی زنان و خانواده1402/07/02
۳مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و آموزش شفقت به خود در تاب آوری و کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری (خواندن و نوشتن)فرزانه امجدیان,اصغر جعفری,محمد قمریفرهنگ مشاوره و روان درمانی1402/07/02
۴مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارضاصغر جعفری,بیتا بیانی,عبدالله شفیع آبادی,سیمین حسینیانفرهنگی تربیتی زنان و خانواده1402/06/30
۵نقش میانجی جهت گیری مذهبی در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب کروناسید حسین طباطبایی,جمشید جراره,اصغر جعفریمطالعات روان شناختی1402/06/20
۶نقش میانجی جهت گیری مذهبی در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب کروناسید حسین طباطبایی,جمشید جراره,اصغر جعفریمطالعات روان شناختی1402/06/20
۷مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و آموزش شفقت به خود در تاب آوری و کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری (خواندن و نوشتن)فرزانه امجدیان,اصغر جعفری,محمد قمریفرهنگ مشاوره و روان درمانی1402/03/02
۸اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزدعلیرضا صادقی میاب,عبدالله شفیع آبادی,کامران شیوندی,ابوطالب سعادتی,اصغر جعفریروان شناسی بالینی و شخصیت1401/12/20
۹اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزدعلیرضا صادقی میاب,عبدالله شفیع آبادی,کامران شیوندی,ابوطالب سعادتی,اصغر جعفریروان شناسی بالینی و شخصیت1401/12/20
۱۰پیش‌بینی اختلالات شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری بر اساس ابعاد آسیب‌های دوران کودکی و روابط موضوعی در زوج‌های متعارضبیتا بیانی,اصغر جعفری,عبدالله شفیع آبادی,سیمین حسینیانخانواده درمانی کاربردی1401/12/15
۱۱اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی- رفتاری بر خردمندی زوجین نامزد (دورة آشنائی)علیرضا صادقی میاب,عبدالله شفیع آبادی,کامران شیوندی,اوطالب سعادتی,اصغر جعفریمجله علوم پژشکی رازی1401/12/13
۱۲اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر ناگویی هیجانی و شکایات روان- تنی مبتلایان به کووید-19 تحت درمان خانگیمرضیه رحمن نژاد,اصغر جعفریمطالعات روان شناختی1401/12/10
۱۳پیش ‌بینی بلوغ‌عاطفی دانش‌آموزان دختر بر اساس شیوه‌های فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شدهمهری رضایی,اصغر جعفریخانواده و پژوهش1401/11/15
۱۴اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی- رفتاری بر خردمندی زوجین نامزد (دورة آشنائی)علیرضا صادقی میاب,عبدالله شفیع آبادی,کامران شیوندی,ابوطالب سعادتی شامیر,اصغر جعفریمجله علوم پزشکی رازی1401/11/15
۱۵اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی- رفتاری بر خردمندی زوجین نامزد (دورة آشنائی)علیرضا صادقی میاب,عبدالله شفیع آبادی,کامران شیوندی,ابوطالب سعادتی شامیر,اصغر جعفریمجله علوم پزشکی رازی1401/11/15
۱۶مقایسه اثربخشی آموزش شفقت خود و درمان هیجان مدار در کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران کودکان با ناتوانی یادگیریفرزانه امجدیان,اصغر جعفری,محمدقمریروان شناسی افراد استثنایی1401/09/30
۱۷پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود و تحمل ناکامی در زنان شاغل در بخش پرستاریهلیا بهروزنیا,اصغر جعفریپژوهش های کاربردی در علوم رفتاری1401/09/30
۱۸پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود و تحمل ناکامی در زنان شاغل در بخش پرستاریهلیا بهروزنیا,اصغر جعفریپژوهش های کاربردی در علوم رفتاری1401/09/30
۱۹پیش‌بینی پریشانی روانی بیماران MS بر اساس سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری در دوره کووید19مارال حسین زاده,اصغر جعفریپژوهش های کاربردی در علوم رفتاری1401/09/20
۲۰پیش‌بینی پریشانی روانی بیماران MS بر اساس سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری در دوره کووید19مارال حسین زاده,اصغر جعفریپژوهش های کاربردی در علوم رفتاری1401/09/20
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.