روح الله جهانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵ریاضی محض- آنالیز ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۷۹ریاضی محض-آنالیز تصادفیدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان-دانشکده ریاضیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

- مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم  دانشگاه کاشان از مهر‌ماه سال ۱۳۷۹ تا مهرماه سال ۱۳۸۱.

- مدیر کل امور آموزشی دانشگاه کاشان از خردادماه ۱۳۸۶ تا مردادماه ۱۳۸۷.

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹.      

- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان از آبان ماه سال ۱۳۸۷ تا شهریورماه سال ۱۳۸۹.

- دبیر هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان از دی ماه سال ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹.

- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان از شهریورماه ۱۳۸۸ تا شهریور ماه ۱۳۸۹.

- عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰.

- معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی  دانشگاه کاشان از سال بهمن ماه ۱۳۹۸ تا  بهمن ماه ۱۴۰۰.

- رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان از اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون.-

- کسب رتبه ۴۰ در کنکور سراسری ورود به دانشگاهها در سال ۱۳۶۹ از منطقه ۲.

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۲ (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اول در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۳ (دریافت لوح تقدیر ).

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۴ (دریافت لوح تقدیر ).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۵ (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۹ ( دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۰ (دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۶ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۰ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۱ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۳ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۹ (دریافت لوح تقدیر ).

- لوح تقدیر و تندیس زرین کتاب سال سوّمین جشنواره کتاب‌های کمک درسی رشد (وزارت آموزش و پرورش) در سال ۱۳۸۱ به خاطر تألیف کتاب "احتمال (جلد ۱و ۲)".

- لوح تقدیر و جایزه کتاب سال برتر دانشگاهی در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب‌های برتر دانشگاهی، دانشگاه تهران سال ۱۳۸۹ برای تالیف کتاب "آنالیز حقیقی: مبانی نظریه اندازه و انتگرال" (به همراه دکتر بیژن ظهوری زنگنه).

-  لوح تقدیر و کسب جایزه دکتر محمدهادی شفیعیها از طرف انجمن ریاضی ایران در سال ۱۴۰۰ به خاطر نزدیک به دو دهه تلاش بی وقفه در امر تالیف، ترجمه و ویرایش متون ریاضی در کشور به ویژه در مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی.

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی تدریس کردم:

آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۲، فرآیندهای تصادفی، آمار و احتمال ۱،‌ نظریه مقدماتی اندازه، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۹ تاکنون در دوره کارشناسی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل، آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۲، آنالیز ریاضی۳، آمار و احتمال۱، آمار و احتمال ۲، منطق ریاضی، فرآیندهای تصادفی، توابع مختلط،‌ جبرخطی، توپولوژی عمومی، ‌توپولوژی جبری مقدماتی، هندسه هذلولوی

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۹ تاکنون در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

آنالیز حقیقی ۱، ‌آنالیز تابعی ۱، آنالیز تابعی کاربردی، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، نظریه پیشرفته احتمال،‌ سمینار آنالیز ریاضی، آنالیز غیرخطی، نظریه فرآیندهای تصادفی پیشرفته ۱ و۲، نظریه نیمگروههای عملگرهای خطی ۱ و۲.

 

- عضو کمیته علمی برگزاری سمینار بین‌المللی آنالیز تصادفی در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان،‌ خردادماه ۱۳۸۵.

- عضو کمیتۀ اجرایی نخستین کنگرۀ بین المللی غیاث‌الدین جمشید کاشانی در دانشگاه کاشان، ۱۳۷۹.

- عضو شورای برنامه‌ریزی درسی دفترتألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶.

- عضو کارگروه تهیۀ سرفصل و ریز مواد  درس‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ ریاضی مالی، ۱۳۹۴.

- عضو کارگروه تهیۀ سرفصل و ریز مواد درس‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ ریاضیات تصادفی، ۱۳۹۵.

- عضو همکاران هیئت تحریریه مجله نشر ریاضی از شماره ۳۰ در سال ۱۳۸۶ تا پایان.

- عضو کارگروه بازنگری برنامۀ کارشناسی رشتۀ آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دی‌ماه ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۸.

-مسئول بازنگری برنامه کارشناسی ارشد و دکتری ریاضیات تصادفی از سوی کمیته تخصصی ریاضی شورای برنامه ریزی وزارت عتف، ۱۴۰۱.

- عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش ریاضی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون.

آنالیز حقیقی -آنالیز تابعی - آنالیز تصادفی - نظریه پیشرفته احتمال۲>

سوابق پژوهشی

عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۸۶ تا مهرماه ۱۳۹۲.

- ویراستار ارشد مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۸۹ تا مهرماه ۱۳۹۲.

- سردبیر مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۹۵ تا اسفندماه ۱۴۰۰.

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -