روح الله جهانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵ریاضی محض- آنالیز ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۷۹ریاضی محض-آنالیز تصادفیدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان-دانشکده ریاضیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

- مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم  دانشگاه کاشان از مهر‌ماه سال ۱۳۷۹ تا مهرماه سال ۱۳۸۱.

- مدیر کل امور آموزشی دانشگاه کاشان از خردادماه ۱۳۸۶ تا مردادماه ۱۳۸۷.

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹.      

- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان از آبان ماه سال ۱۳۸۷ تا شهریورماه سال ۱۳۸۹.

- دبیر هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان از دی ماه سال ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹.

- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان از شهریورماه ۱۳۸۸ تا شهریور ماه ۱۳۸۹.

- عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰.

- معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی  دانشگاه کاشان از سال بهمن ماه ۱۳۹۸ تا  بهمن ماه ۱۴۰۰.

- رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان از اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون.-

- کسب رتبه ۴۰ در کنکور سراسری ورود به دانشگاهها در سال ۱۳۶۹ از منطقه ۲.

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۲ (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اول در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۳ (دریافت لوح تقدیر ).

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۴ (دریافت لوح تقدیر ).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۵ (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۹ ( دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۰ (دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۶ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۰ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۱ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۳ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶ (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۹ (دریافت لوح تقدیر ).

- لوح تقدیر و تندیس زرین کتاب سال سوّمین جشنواره کتاب‌های کمک درسی رشد (وزارت آموزش و پرورش) در سال ۱۳۸۱ به خاطر تألیف کتاب "احتمال (جلد ۱و ۲)".

- لوح تقدیر و جایزه کتاب سال برتر دانشگاهی در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب‌های برتر دانشگاهی، دانشگاه تهران سال ۱۳۸۹ برای تالیف کتاب "آنالیز حقیقی: مبانی نظریه اندازه و انتگرال" (به همراه دکتر بیژن ظهوری زنگنه).

-  لوح تقدیر و کسب جایزه دکتر محمدهادی شفیعیها از طرف انجمن ریاضی ایران در سال ۱۴۰۰ به خاطر نزدیک به دو دهه تلاش بی وقفه در امر تالیف، ترجمه و ویرایش متون ریاضی در کشور به ویژه در مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی.

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی تدریس کردم:

آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۲، فرآیندهای تصادفی، آمار و احتمال ۱،‌ نظریه مقدماتی اندازه، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۹ تاکنون در دوره کارشناسی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل، آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۲، آنالیز ریاضی۳، آمار و احتمال۱، آمار و احتمال ۲، منطق ریاضی، فرآیندهای تصادفی، توابع مختلط،‌ جبرخطی، توپولوژی عمومی، ‌توپولوژی جبری مقدماتی، هندسه هذلولوی

- دروس ذیل را از سال ۱۳۷۹ تاکنون در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

آنالیز حقیقی ۱، ‌آنالیز تابعی ۱، آنالیز تابعی کاربردی، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، نظریه پیشرفته احتمال،‌ سمینار آنالیز ریاضی، آنالیز غیرخطی، نظریه فرآیندهای تصادفی پیشرفته ۱ و۲، نظریه نیمگروههای عملگرهای خطی ۱ و۲.

 

- عضو کمیته علمی برگزاری سمینار بین‌المللی آنالیز تصادفی در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان،‌ خردادماه ۱۳۸۵.

- عضو کمیتۀ اجرایی نخستین کنگرۀ بین المللی غیاث‌الدین جمشید کاشانی در دانشگاه کاشان، ۱۳۷۹.

- عضو شورای برنامه‌ریزی درسی دفترتألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶.

- عضو کارگروه تهیۀ سرفصل و ریز مواد  درس‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ ریاضی مالی، ۱۳۹۴.

- عضو کارگروه تهیۀ سرفصل و ریز مواد درس‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ ریاضیات تصادفی، ۱۳۹۵.

- عضو همکاران هیئت تحریریه مجله نشر ریاضی از شماره ۳۰ در سال ۱۳۸۶ تا پایان.

- عضو کارگروه بازنگری برنامۀ کارشناسی رشتۀ آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دی‌ماه ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۸.

-مسئول بازنگری برنامه کارشناسی ارشد و دکتری ریاضیات تصادفی از سوی کمیته تخصصی ریاضی شورای برنامه ریزی وزارت عتف، ۱۴۰۱.

- عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش ریاضی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون.

آنالیز حقیقی -آنالیز تابعی - آنالیز تصادفی - نظریه پیشرفته احتمال۲>

سوابق پژوهشی

عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۸۶ تا مهرماه ۱۳۹۲.

- ویراستار ارشد مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۸۹ تا مهرماه ۱۳۹۲.

- سردبیر مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مهرماه ۱۳۹۵ تا اسفندماه ۱۴۰۰.

برنامه کاری هفتگی

               

9:30-8

11-9:30

12:30 -11

15:30-14

17-15:30

شنبه

امور ریاست دانشکده

فرآیندهای تصادفی

امور ریاست دانشکده

توپولوژی عمومی

یکشنبه

امور ریاست دانشکده

منطق ریاضی

امور ریاست دانشکده

جلسه گروه

آنالیز حقیقی

دوشنبه

امور ریاست دانشکده

شورای دانشگاه

توپولوژی عمومی

سه شنبه

امور ریاست دانشکده

منطق ریاضی

فرآیندهای تصادفی

آنالیز حقیقی

چهارشنبه

رفع اشکال و مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویان دکتری و ارشد

مشاوره دانشجویان دکتری و ارشد