مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱علوم آماری: تحول، محرکها، جهت‌گیری ها، ترجمه روح الله جهانی پورپیتر هالنشر ریاضیمهرماه 1382
۲آنالیز با پرتاب سکه، ترجمه روح الله جهانی پوردانیل استروکنشر ریاضیمهرماه 1381
۳آیا منظومه شمسی پایدار است؟ ترجمه روح الله جهانی پوریورگن موزرنشر ریاضیمهرماه 1379
۴مرگ بر دترمینان، ترجمه روح الله جهانی پورشلدون اکسلرنشر ریاضیمهرماه 1376
۵نقدی بر کتاب دفاعیه یک ریاضیدانروح الله جهانی پورگنجینهمهر و آبان 1374
۶سه نکته از کتاب لبّ‌الحسابروح الله جهانی پورگنجینهمرداد و شهریور 1371
۷آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 1روح الله جهانی پورگنجینهفروردین 1373
۸دنباله‌های برنولی و پایه 2روح الله جهانی پورگنجینهفروردین و اردیبهشت 1375
۹قضیه فوبینی نقش بر آب می شود، ترجمه روح الله جهانی پورجان میلنرنشر ریاضیشهریورماه 1377
۱۰آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 3روح الله جهانی پورگنجینهشهریور 1373
۱۱مسأله چیست؟روح الله جهانی پوررشد آموزش ریاضیزمستان 1377
۱۲عددهای تامروح الله جهانی پورگنجینهخرداد و تیر 1372
۱۳آشنایی با دستگاه‌های دینامیکی 2روح الله جهانی پورگنجینهتیر 1373
۱۴زنجیرهای مارکف، ترجمه روح الله جهانی پورشورای معلمان ریاضی آمریکارشد آموزش ریاضیتابستان 1377
۱۵انتخاب استراتژی در فرآیند حل مسألهروح الله جهانی پوررشد آموزش ریاضیپاییز و زمستان 1375
۱۶دو ادعای دوگان: اولی دربارۀ یادگیری و دومی دربارۀ تدریس (یا به‌عکس)ترجمۀ روح‌الله جهانی‌پور و سعید مقصودیفرهنگ و اندیشه ریاضیپاییز 1398
۱۷نقد کتاب جنبه‌های حرکت براونیروح الله جهانی پورفرهنگ و اندیشه ریاضیپاییز 1397
۱۸پیدایش مجموعه‌های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در توپولوژی و آنالیز ریاضیترجمه روح‌الله جهانی‌پور، رسول کاظمی و سعید مقصودیفرهنگ و اندیشه ریاضیپاییز 1397
۱۹روابط اندازه‌پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخروح الله جهانی پور و نرگس تراکه سامانیفرهنگ و اندیشه ریاضیپاییز 1390
۲۰نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصولروح الله جهانی پور و بیژن ظهوری زنگنهفرهنگ و اندیشه ریاضیپاییز 1383
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.