انتخاب استراتژی در فرآیند حل مسئله

نویسندگانروح الله جهانی پور
همایشکنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۷۴
محل برگزاری همایشکرمان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی