مقایسه روش‌های شناسایی الگو برای تفسیر نتایج آزمایش‌های انجام شده بر مدل سیم¬پیچ ترانس قدرت جهت تشخیص عیوب محوری و شعاعی

نویسندگانحسن علی آل حسینی گئورک قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی مریم صباغ پورارانی
همایشبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۸/۰۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران - پژوهشگاه نیرو
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

به ‌منظور کاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور، طراحی روش‌های مونیتورینگ برخط اهمیت ویژه‌ای دارد. جابجایی مکانیکی سیم‌پیچ ترانس در راستای عمودی (جابجایی محوری) و در راستای شعاع (تغییر شکل شعاعی) یکی از عوامل اصلی خرابی و از بین رفتن آن می‌باشد. یکی از بهترین روشهای ارائه شده‌ جهت تفکیک عیب محوری از شعاعی و تشخیص میزان آن‌ها استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای مونیتورینگ ترانسفورماتور می‌باشد. در این مقاله هدف، مشخص کردن بهترین سیستم شناسایی الگو برای تشخیص میزان جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی سیم‌پیچ ترانس می‌باشد. داده‌های ورودی این تحقیق نتایج اندازه‌گیری پارامترهای پراکندگی در حوزه‌ی فرکانس و نتایج اندازه‌گیری پالس‌های برگشتی از مدل ترانس در حوزه زمان برای کلاس‌های تعریف شده‌ای از عیوب محوری و شعاعی با مقادیر مختلف می‌باشد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مانیتورینگ ترانسفورماتور؛ شناسایی الگو؛ جابجایی محوری؛ تغییرشکل شعاعی