تشخیص عیب تغییر شکل شعاعی با استفاده از روشهای تحلیل پاسخ فرکانسی و تصویر برداری راداری با امواج الکترومغناطیسی به همراه تست بر روی ترانس تعمیری ۳۰MVA

نویسندگانمریم السادات اخوان حجازی، حمیدرضا طبرسا، حسین کرمی، گئورک قره¬پتیان
همایشسی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۸/۰۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله