سید مهدی موسوی بفروئیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۳شیمی کاربردیرازی
کارشناسی ارشد۸۷شیمی کاربردیتبریز
دکتری۹۲شیمی کاربردیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 - عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده شیمی دانشگاه کاشان - 92 تاکنون

 - رئیس واحد پژوهش و فناوری پالایشگاه نفت لاوان -91 تا 92

 - مسئول فنی شرکت ظروف تفلون قربانی - 89 تا 90

استاد نمونه آموزشی دانشکده شیمی سال تحصیلی 96-95

عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه تبریز - 88 تا 92

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - 90 تا 92

دروس تخصصی شیمی کاربردی - اصول محاسبات صنعتی، شیمی صنعتی

دروس کاربرد شیمی در صنعت - خوردگی فلزات، تصفیه آب و پساب، تکنولوژی نفت و گاز، گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از بهمن 92 تاکنون

سوابق پژوهشی

عضو کمیته علمی همایش ملی شیمی کاربردی ایران

عضو کمیته علمی سمینار ملی محیط زیست و صنعت سیز 

عضو انجمن شیمی ایران - کمیته شیمی کاربردی

عضو انجمن نانوفناوری ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ -
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شناسایی و تعیین ساختار مواد
شناسایی و تعیین ساختار مواد
-
۱۰-۱۲ -
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴ -
آزمایشگاه اصول تصفیه ۱۴-۱۳
اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی
شیمی و تکنولوژی نفت
- -
۱۴-۱۶ -
آزمایشگاه اصول تصفیه
شورای گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸ -
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
نانوشیمی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ -
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 ۱۹-۱۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -