سید مهدی موسوی بفروئیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۳شیمی کاربردیرازی
کارشناسی ارشد۸۷شیمی کاربردیتبریز
دکتری۹۲شیمی کاربردیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

 - عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده شیمی دانشگاه کاشان - 92 تاکنون

 - رئیس واحد پژوهش و فناوری پالایشگاه نفت لاوان -91 تا 92

 - مسئول فنی شرکت ظروف تفلون قربانی - 89 تا 90

استاد نمونه آموزشی دانشکده شیمی سال تحصیلی 96-95

عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه تبریز - 88 تا 92

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - 90 تا 92

دروس تخصصی شیمی کاربردی - اصول محاسبات صنعتی، شیمی صنعتی

دروس کاربرد شیمی در صنعت - خوردگی فلزات، تصفیه آب و پساب، تکنولوژی نفت و گاز، گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از بهمن 92 تاکنون

سوابق پژوهشی

عضو کمیته علمی همایش ملی شیمی کاربردی ایران

عضو انجمن شیمی ایران - کمیته شیمی کاربردی

عضو انجمن نانوفناوری ایران

ساعات حضور

یکشنیه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۸