زینب سعیدیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی کاربردیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۴ریاضی کاربردی-بهینه سازی غیرخطیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشانهیأت علمی گروه ریاضی کاربردیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

عضو کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

عضو گروه مشاوران جوان ریاست دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مقطع دکتری

کسب رتبه اول در بین دانشجویان ورودی مقطع دکتری

عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۴۰۰

بهینه سازی

عضویت در کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

مدیریت انتشارات و آماده سازی مجموعه مقالات پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

عضو کمیته اجرایی برگزاری دومین و سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن

 

ریاضی عمومی ۱-ریاضی عمومی ۲- بهینه سازی خطی- بهینه سازی غیر خطی-مبانی ماتریسها و جبر خطی- ساختمان های گسسته- نرم افزار ریاضی - تحقیق در عملیات ۱- تحقیق در عملیات ۲- معادلات دیفرانسیل-آنالیز عددی- بهینه سازی غیرخطی پیشرفته ۱و ۲

سوابق پژوهشی

دومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت ۹۰

سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت ۹۱

 

عضو کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

برنامه کاری هفتگی

        ساعت

ایام هفته

9:30-8

11-9:30

12:30-11

12:30-14

15:30-14

17-15:30

یکشنبه

مطالعه

ریاضی عمومی1

ریاضی عمومی1

نماز و ناهار

ریاضیات 1

مشاوره تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

رفع اشکال

بهینه سازی شبکه ای

رفع اشکال

نماز و ناهار

جلسه گروه

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی

سه‌شنبه

مطالعه

ریاضی عمومی1

ریاضی عمومی1

نماز و ناهار

ریاضیات 1

مشاوره تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

رفع اشکال

بهینه سازی شبکه ای

مشاوره تحصیلات تکمیلی

نماز و ناهار

مطالعه

مطالعه