زینب سعیدیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی کاربردیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۴ریاضی کاربردی-بهینه سازی غیرخطیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشانهیأت علمی گروه ریاضی کاربردیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

عضو کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

عضو گروه مشاوران جوان ریاست دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مقطع دکتری

کسب رتبه اول در بین دانشجویان ورودی مقطع دکتری

عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی

استاد نمونه آموزشی در سال 1399

استاد نمونه آموزشی در سال 1401

بهینه سازی

عضویت در کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

مدیریت انتشارات و آماده سازی مجموعه مقالات پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

عضو کمیته اجرایی برگزاری دومین و سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن

 

ریاضی عمومی ۱-ریاضی عمومی ۲- بهینه سازی خطی- بهینه سازی غیر خطی-مبانی ماتریسها و جبر خطی- ساختمان های گسسته- نرم افزار ریاضی - تحقیق در عملیات ۱- تحقیق در عملیات ۲- معادلات دیفرانسیل-آنالیز عددی- بهینه سازی غیرخطی پیشرفته ۱و ۲

سوابق پژوهشی

دومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت ۹۰

سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت ۹۱

 

عضو کمیته اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ارتباط با صنعت
بهینه‌سازی محدب
بهینه‌سازی محدب
مباحث ویژه 1
--
۱۰-۱۲
ارتباط با صنعت
مباحث ویژه 1
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
--
۱۲-۱۴
ارتباط با صنعت ۱۴-۱۳
بهینه‌سازی خطی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
بهینه‌سازی خطی
--
۱۴-۱۶
ارتباط با صنعت ۱۵-۱۴
ارتباط با صنعت ۱۶-۱۵
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای گروه
پژوهش و مطالعه
--
۱۶-۱۸
ارتباط با صنعت ۱۷-۱۶
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
--
۱۸-۲۰------