مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهینه سازی تصادفی برای حل مسایل نامقید با استفاده از روش ناحیه اعتماد نایکنوای تطبیقیزینب سعیدیاندوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398-02-11
۲یک روش ناحیه اعتماد نایکنوای تطبیقی با استفاده از روش فیلترزینب سعیدیان طریی، فرشید ارزانیچهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران1397-06-01
۳الگوریتم ناحیه اعتماد جدید با زیرمساله سادهزینب سعیدیان ، محمدرضا پیغامیهفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1392-02-12
۴الگوریتم ناحیه اعتماد جدید برای حل دستگاه معادلات و نامعادلات غیرخطیزینب سعیدیان، محمدرضا پیغامی ، مظاهر حبیبیششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1391-02-12
۵ارائه الگوریتمی ابتکاری برای حل مساله مینیمم هزینه جریان در شبکه‌های مولدزینب سعیدیان، حسن صالحی فتح آبادیچهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1390-02-12
۶مساله مینیمم هزینه با قابلیت ذخیره‌سازی جریان در گره‌های میانی در شبکه مولدزینب سعیدیان-حسن صالحی فتح آبادیسومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1388-12-15
۷An Efficient Trust Region Line Search Method for Solving the Unconstrained Optimization ProblemsZeinab Saeidian51th Annual Iranian Mathematics Conference2021-02-15
۸An Improved Trust Region Method for Unconstrained OptimizationZeinab Saeidian13th International Conference of Iranian Operations Research Society2020-09-06
۹A Nonmonotone Adaptive Method for Solving the Unconstrained Optimization ProblemsZeinab Saeidian13th International Conference of Iranian Operations Research Society2020-09-06
۱۰A sub-sampled cubic regularization of trust region methodZeinab Saeidian11th International Conference of Iranian Operations Research Society2018-05-02
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.