یک روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشین

نویسندگانزینب سعیدیان-مهسا سهیل شمائی
همایشپانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۱-۰۸-۲۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله